©-UNICEFNYHQ2015-1263Zammit-575x383.jpg

Spädbarns liv hotas utan

livsviktig vård i Nepal

Varje timme föds 12 barn utan tillgång till grundläggande vård i de hårdast drabbade områdena i Nepal. Den kommande månaden hotas 18 000 bebisars och mammors liv om inte vården återupprättas, enligt UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2015 05 18

Uppdaterad |

2015 05 18

Spädbarns liv hotas utan livsviktig vård i Nepal

https://youtu.be/LPTXuZIqAKc

Minst 70 procent av förlossningsklinikerna i de 14 hårdast drabbade områdena har skadats eller förstörts. På vissa platser är siffran 90 procent. Många kvinnor har helt lämnats utan den vård de behöver för att deras barn ska kunna födas på ett säkert sätt.

– Antalet mammor som föder sina barn utanför sjukhus eller förlossningskliniker befaras ha ökat med mer än en tredjedel i de områden som drabbats hårdast av jordbävningarna, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal.

Begränsad vård har försämrats ytterligare

Trots att Nepal gjort framsteg de senast decennierna när det gäller tillgång till god mödravård och vård av nyfödda, var tillgången begränsad även före jordbävningarna. Varje dag dog 38 nyfödda till stor del av orsaker som kunnat förebyggas, och en kvinna dog var åttonde timme av förlossningskomplikationer.

– Liksom de nyfödda är gravida kvinnor nu i akut behov av stöd då riskerna för tidiga förlossningar, missfall och komplikationer ökar i den stress och oro som uppstår efter jordbävningarna, säger Tomoo Hozumi. Vi uppskattar att omkring 90 kvinnor varje dag behöver ett kejsarsnitt i de drabbade områdena, och just nu kan systemet inte hantera det.

©-UNICEFNYHQ2015-1263Zammit-575x383.jpg
En nyfödd bebis sover i sin mormors armar.Foto: © UNICEF/Zammit

En nyfödd bebis sover i sin mormors armar. Foto: © UNICEF/Zammit

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar dygnet runt för att se till att mammorna och barnen får den hjälp de behöver. Bland annat gör vi följande: Var med och kämpa för barnen i Nepal. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.