un0691097.jpeg

Rekordmånga barn behöver

hjälp för att överleva

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.

Skribent |

Publicerad |

2022 12 04

Uppdaterad |

2022 12 05

Rekordmånga barn behöver hjälp för att överleva

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.

Kriget i Ukraina, kraftiga översvämningar i Pakistan, den värsta torkan på decennier i Somalia och hungerkris i Afghanistan. 2022 var ett mörkt år för barnen i världen, och 2023 riskerar att bli ännu värre, visar den nya rapporten.

Läs hela "Humanitarian Action for Children" här.

Idag bor fler än 400 miljoner barn i områden där det är krig och konflikt, och antalet länder som upplever våldsamma konflikter är det högsta på 30 år. Fler barn än någonsin tidigare sedan andra världskriget är på flykt.

Åtta miljoner barn riskerar att dö av undernäring

Nästan hälften av alla barn på jorden lever i länder som är extremt sårbara för klimatkrisen. Klimatförändringarna försvårar kraftigt deras hälsa, utbildningsmöjligheter och utveckling. Åtta miljoner barn under fem år, i de 15 länder värst drabbade av hungerkrisen, riskerar att dö av svår undernäring.

– I förra veckan var jag i Pakistan och träffade några av de miljoner barn som fått sina liv förstörda av de översvämningar som drabbade landet i somras. Barn som förlorat allt, familjemedlemmar, sitt hem och sin skola. Men jag såg också hur hjälpen från mina kollegor i landet verkligen når fram. Jag såg hur barn fick hälsan tillbaka genom näringsersättning och rent vatten. Jag såg hur barn fick möjlighet att fortsätta gå i skolan, en säker plats att leka och bara få vara barn, säger Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare. 

UNICEF finns på plats

UNICEF finns på plats i 190 länder för att hjälpa och stötta barn. För att möta upp de enorma humanitära behoven planerar UNICEF att under 2023 nå 110 miljoner barn, i 155 länder och territorier, med humanitär hjälp. Under 2023 planerar vi att:

  • Vaccinera 28 miljoner barn mot mässling

  • Behandla 8,2 miljoner barn mot svår undernäring

  • Se till att 25 miljoner barn får möjlighet till utbildning

  • Säkra rent vatten för 64 miljoner människor.

För att kunna genomföra de planerade insatserna vädjar UNICEF globalt om 10,3 miljarder dollar, omkring 106 miljarder kronor, för det humanitära arbetet.

un0717510
Tvååriga Shiraz får vård och medicin mot feber och diarré på en hälsoklinik som stöttas av UNICEF, i Sindhprovinsen i Pakistan. ©UNICEF/Bashi

Vi skalar upp vårt arbete

– När det är som svårast för barnen, det är då UNICEF behövs som allra mest. Vi skalar nu upp vårt arbete över hela världen för att säkra barns rättigheter och bidra till att de får rent vatten, mat, hälso- och sjukvård och socialt stöd. Snabba och effektiva humanitära insatser, tillsammans med långsiktiga och uthålliga insatser för att undvika framtida katastrofer, är möjliga och kan både rädda liv och bygga en framtid för miljoner barn. Men bara om vi agerar nu, och om vi får den finansiering som vi behöver. Annars kommer 2023 bli det värsta katastrofåret i modern tid för barn, säger Pernilla Baralt. 

UNICEF finns på plats i nästan alla humanitära kriser i världen. Under 2022 kunde UNICEF genom det exempelvis:

  • Vaccinera 23,8 miljoner barn mot mässling

  • Behandla 2,6 miljoner barn för allvarlig akut undernäring

  • Se till att 28 miljoner barn fick tillgång till formell eller icke-formell utbildning

  • Nå 25,9 miljoner människor med tillgång till rent vatten

un0609469
Tonvis av livräddande produkter som innehåller bland annat varma kläder, har levererats till barn och deras familjer som drabbats av kriget i Ukraina.©UNICEF/Moskaliuk

För att kunna möta de enorma behoven uppmanar UNICEF biståndsgivare att öka stödet till livräddande humanitära insatser för barn, och maximera flexibiliteten i denna finansiering. Utöver det krävs finansiering till förebyggande insatser för att minska risken för framtida kriser och katastrofer.

Tillsammans kan vi rädda barns liv här och nu, och samtidigt genomföra förebyggande åtgärder för att stärka barns rättigheter på lång sikt. Men tiden att agera är nu.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.