Default hero image

Nytt initiativ kan rädda livet

på 45 miljoner barn

Idag är det fullt möjligt att radikalt minska barnadödligheten i fattiga länder. Det är bakgrunden till det globala initiativ som UNICEF nu gör tillsammans med regeringarna i USA, Indien och Etiopien.

Skribent |

Publicerad |

2012 06 14

Uppdaterad |

2012 06 14

Nytt initiativ kan rädda livet på 45 miljoner barn

Under toppmötet Call to Action i Washington den 14-15 juni samlas över 80 regeringar och en mängd experter och representanter från olika organisationer för att lansera Committing to Child Survival: A Promise Renewed – en långsiktig satsning för att rädda barns liv. Bakgrunden är att det idag finns all den kunskap, teknik och verktyg som krävs för att kraftigt minska barnadödligheten i fattiga länder.

Vaccin, hälsovård och utbildning ger resultat

Under de senaste 40 åren har nya vacciner, förbättrad hälsovård och satsningar på utbildning bidragit till att barnadödligheten har minskat med mer än 50 procent. Men fortfarande dör miljoner barn varje år av orsaker som enkelt hade kunnat förhindras. Barnen dör innan de har hunnit uppleva sin femte födelsedag och de flesta kommer från länder söder om Sahara och i södra Asien.

Målet ska uppnås innan 2035

2010 dog 57 barn av 1000 barn som föddes levande. Mötet Call to Action utmanar världssamfundet att minska barnadödligheten till färre än 20 dödsfall per 1000 barn som föds levande. Detta mål ska uppnås innan år 2035. Det skulle i så fall rädda livet på 45 miljoner barn fram till 2035.

Tydlig handlingsplan

Under mötet kommer regeringar och övriga deltagare att tillfrågas om att stödja A Promise Renewed , en överenskommelse om att arbeta tillsammans för att förbättra och utveckla nationella handlingsplaner som gäller barns överlevnad. Erfarenheten visar att man kan minska barnadödligheten genom att:

  • öka insatserna i de 24 länder som har högst barnadödlighet,

  • rikta in hälsoinsatserna till de mest avlägsna och fattiga områdena som har sämst tillgång till sjukvård,

  • fokusera på att förebygga de fem främsta orsakerna till att barn dör: lunginflammation, diarré, malaria, för tidiga födslar och förlossningskomplikationer,

  • utbilda flickor och stärka kvinnor,

  • samarbeta kring gemensamma mål.

Gemensamma mål

– Vi har allt det som behövs för att rädda miljontals barns liv varje år – och det finns ingen ursäkt för att inte använda oss av detta, sager UNICEFs högsta chef Anthony Lake. Vi måste uppmuntra och uppmana till större politisk vilja att fokusera insatserna  till de barn som är allra svårast att nå. Det stora viktiga målet att förhindra barnadödligheten måste bli världens gemensamma mål.

Läs mer och följ toppmötet live

Tack vare internationella insatser och gränsöverskridande samarbeten hoppas UNICEF att initiativet Committing to Child Survival: A Promise Renewed kommer ge alla barn den bästa möjliga starten i livet.

Här kan du läsa mer om barns överlevnad och utveckling . I gåvoshopen hittar du flera produkter som används för att hjälpa barn att överleva och utvecklas.

Läs mer om initiativet på www.apromiserenewed.org . Den 14 och 15 juni kl 15-23 svensk tid livesänds det även från Washington på www.apromiserenewed.org/Webcast.html .

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.