Default hero image

Musik räddar liv

i Ghana

Barnadödligheten är hög i Ghana, men med hjälp av särskilda mammagrupper har denna negativa utveckling kunnat brytas. I mammagrupperna får kvinnorna lära sig om barnhälsovård genom musik och sång.

Varje år dör 74 000 ghanesiska barn under fem års ålder till följd av vanliga barnsjukdomar som mässlingen och polio eller andra sjukdomar som kan förhindras genom vaccinationer och större kunskap och resurser.

Särskilt drabbade har byar som ligger på landsbygden i den östra delen av Ghana varit.

För att rädda fler barn har UNICEF medverkat i ett projekt som går ut på att bilda särskilda mammagrupper som kan sprida viktiga hälsobudskap med hjälp av musik och sång.

Sånger om amning och myggnät

Med hjälp av en lokal kompositör har sånger med tydliga hälsobudskap skrivits. Sångerna handlar t ex om att det är viktigt att amma sina barn och att vaccinera dem mot de vanligaste barnsjukdomarna. Andra teman som tas upp är myggnät som skyddar mot malaria och hur man kan förhindra att hiv-smitta sprids från mamma till barn.

Producerar CD-skiva på olika språk

Dessa sånger har sjungits av medlemmarna i mammagrupperna, både i byarna och hemma hos familjer. Mammorna har framförallt gått hem till familjer där de vet att det finns små bebisar.

Mammorna har också fått producera en CD-skiva där hälsobudskapen sjungs på olika lokala språk för att de ska få så stor spridning som möjligt.

Minskad barnadödlighet

Projektet med mammagrupper är en del i ett större UNICEF-projekt för att minska barnadödligheten i landet. Och, arbetet har gett resultat. På bara fem år har barnadödligheten i den östra delen av landet minskat betydligt. År 1998 dog 155 av 1000 barn under fem år. År 2003 dog 79 av 1000 barn under fem år.

Sång effektivt sätt att nå föräldrar

Att sprida hälsobudskap genom sång har visat sig vara ett effektivt sätt att nå föräldrar med små barn eftersom många mammor varken kan läsa eller skriva. Det finns därför planer på att sprida projektet med mammagrupper till andra delar av landet där barnadödligheten är hög.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.