Default hero image

En nation föds

med hög barnadödlighet

Imorgon bildas Republiken Sydsudan. Födelsen av en ny nation är en tid som borde präglas av hopp och optimism. Men Sydsudan står inför enorma utmaningar och är en av världens farligaste platser att födas på.

Skribent |

Publicerad |

2011 07 08

Uppdaterad |

2011 07 08

En nation föds med hög barnadödlighet

Det är en ovanligt ung nation som bildas, i dubbel bemärkelse. Över 50 procent – 4 miljoner – av befolkningen är under 18 år. Dessvärre är spädbarns- och mödradödligheten i Sydsudan bland de värsta i världen. Ett av nio barn dör innan sin 5-årsdag.

Uppskattningsvis är 200 000 barn under fem år undernärda. Det innebär att de även är mer mottagliga för sjukdomar som malaria, uttorkning av diarréer och lunginflammation. 

16 mödrar dör varje dag på grund av komplikationer under graviditeten. Ökade satsningar krävs därför från alla parter för att få ner spädbarns- och mödradödligheten.

Få flickor går i skolan

70 procent av barnen mellan 6-17 år har aldrig satt sin fot i ett klassrum. Endast 10 procent går klart hela grundskolan. Sedan fredsavtalet mellan Nord- och Sydsudan 2005 har antalet barn som går i skolan lyckligtvis ökat kraftigt. Men fortfarande är det bara 44 procent av barnen i grundskoleålder som går i skolan. 

Bristen på jämställdhet mellan könen är en annan stor brist – endast 33 procent av flickorna går i grundskolan. Utbildning till alla, inte minst flickorna, är därför en av de viktigaste satsningarna.

Det är även ett stort problem att endast ett av tre barn i Sydsudan blir födelseregistrerade idag. Det är varje barns rätt att bli registrerad efter födseln.

Omvärlden – regeringar, biståndsgivare och hjälporganisationer – är skyldiga Sydsudans barn hjälp att utveckla sina färdigheter så att de kan bygga en bättre framtid.

Vad gör UNICEF?

UNICEF har funnits på plats i området i många år. Trots oroligheter och konflikter har UNICEF kämpat tillsammans med regeringen och andra organisationer för att se till att barn och kvinnor får sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Nu fortsätter vårt viktiga uppdrag i den nya nationen Sydsudan. 

I år fokuserar vi särskilt på flyktingarna i det bördiga och oljerika gränsområdet. Det är ett område som i decennier präglats av inbördeskrig mellan regeringen i norr och gerillan i söder.

Spänningen i området har ökat på grund av delningen av landet. Över 173 000 människor beräknas vara i behov av humanitära insatser. Många människor har inget hem och odlingsmark att återvända till. De behöver akut rent vatten, mat och skydd. 

Stöd UNICEFs arbete i krig och katastrofer. Lämna ett bidrag här.

Är du journalist och vill ha mer information kan du tala med UNICEF Sudans svenska chef Nils-Arne Kastberg. Kontakta i så fall UNICEFs informations- och pressekreterare Maria Ahlsten på 08-692 25 36 eller mejla mahlsten@unicef.se

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.