©-UNICEF_Asselin-575x383.jpg

En miljon barn dör under

sin första dag i livet

Barnadödligheten fortsätter att minska, men fortfarande är det en miljon barn som dör under sin första dag i livet. De flesta dör av orsaker som enkelt hade kunnat förebyggas, och det är brist på sjukvård som ligger bakom dödsfallen, visar en ny rapport från UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2014 09 16

Uppdaterad |

2014 09 16

En miljon barn dör under sin första dag i livet

Två nyblivna mammor håller i sina nyfödda vid ett sjukhus i Sierra Leone. Foto: © UNICEF/Asselin

Antalet barn som dör innan de har hunnit fylla fem år har minskat med hälften sedan 1990 – från 12,7 miljoner barn till 6,3 miljoner barn idag. Men fortfarande är det 17.000 barn som dör varje dag, och utvecklingen går för långsamt för att millenniemålet om att minska barnadödligheten med två tredjedelar till 2015 ska uppnås.

Det är de första 28 dagarna som är de mest avgörande i ett nyfött barns liv. I rapporten Committing to Child Survival: A Promise Renewed framkommer att 2,8 miljoner barn dör under sin första månad. En miljon av dem lever inte längre än en dag.

Många av dessa dödsfall skulle lätt ha kunnat förebyggas med enkla och välkända insatser innan, under och efter barnens födelse. Enligt rapporten är bristande hälso- och sjukvård i samband med förlossningen en bidragande orsak till dessa dödsfall. Det saknas till exempel utbildad medicinsk personal och förlossningskliniker som kan ge akutvård. Det är även stora skillnader när det gäller kvalitet och tillgången till sjukvård för gravida kvinnor och deras bebisar. Skillnaderna spänner dels mellan olika länder, dels inom länderna mellan rika och fattiga.

I rapporten framkommer bland annat: Dessutom visar rapporten att mammans utbildning också har en avgörande betydelse för barnets möjligheter att överleva. Mammor som inte har fått gå i skolan löper nära dubbelt så stor risk att förlora sina barn jämfört med mammor som har minst gymnasieutbildning.

I de minst utvecklade länderna är det tre gånger vanligare att kvinnor från rika hushåll föder sina barn med hjälp av utbildad medicinsk personal, jämfört med de fattigaste kvinnorna. Trots detta faktum visar rapporten att gapen när det gäller barnadödlighet minskar. I alla regioner, utom i afrikanska länder söder om Sahara, minskar andelen dödsfall bland de allra fattigaste snabbare än bland de rikaste. Globalt är det bland de fattigaste som man hittar de största framgångarna i absoluta tal när det gäller barns överlevnad, jämfört med deras rikare landsmän.

– Vi måste ta fasta på detta faktum och satsa mer resurser så att alla mödrar – även de fattigaste och mest utsatta – får tillgång till bra sjukvård under graviditet och förlossning. Det kan rädda livet på många nyfödda barn, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

© UNICEF_UN0643861_Willocq_retusch.jpg
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

un0691097.jpeg

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.