Default hero image

Barns hälsa uppmärksammas

i Nigeria

Nigeria är det afrikanska land där flest barn dör av sjukdomar som är enkla att bota. UNICEFs generalsekreterare Ann M. Veneman är på plats under landets första Barnhälsavecka. Hon uppmanar landets ledare att satsa mer på barnen.

Skribent |

Publicerad |

2009 08 02

Uppdaterad |

2009 08 02

Barns hälsa uppmärksammas i Nigeria

Nigerias första Barnhälsavecka pågår mellan 1 och 8 augusti. Veneman invigde veckan tillsammans med landets hälsominister, professor Babatunde Osotimehin.

– Nigeria har flest invånare av alla afrikanska länder – 149 miljoner, varav 75 miljoner är barn. Sorgligt nog dör också fler barn i Nigeria än i något annat afrikanskt land. De flesta dör av sjukdomar som är lätta att bota, sa Veneman.

30 miljoner barn får vaccin

Liknande kampanjer har i andra länder visat sig vara en framgångsrik strategi för att rädda liv och förebygga sjukdomar. Under Barnhälsaveckan kommer många barn i Nigeria att vaccineras, få mediciner och myggnät behandlade med insektsmedel. Samtidigt kommer många mammor att få utbildning om barns hälsa.

– Bara under den här veckan kommer vi att nå 30 miljoner barn med vaccineringar, bland annat mot polio. Nigeria är ett av de fyra länder där polio fortfarande förekommer, 85 procent av alla poliofall i Afrika upptäcks här, säger Veneman.

Fler Barnhälsaveckor väntar

En annan stor satsning är en UNICEF-finansierad informationskampanj för att fler barn ska vaccineras mot polio. I framtiden kommer UNICEF tillsammans med regeringen att arrangera nationella Barnhälsaveckor två gånger per år.

Trots att Nigeria är ett resursrikt land lever över hälften av nigerianerna under fattigdomsstrecket. De regionala skillnaderna är stora, människor i de norra delarna har det generellt sett sämre än folk i söder. Bristen på mat är ett akut problem.

– Undernäring är en tyst katastrof i Nigeria. 29 procent av alla barn under fem år väger för lite. Nära tre miljoner lider av kronisk undernäring. Över en miljon har hämmats i växten på grund av undernäring. Detta är helt oacceptabelt, säger Veneman.

"Enas för Nigerias barn!"

Veneman uppmanade nationella ledare att enas och öka satsningarna för barns och mödrars överlevnad. Hon sa även att barns rättigheter, så som de uttrycks i barnkonventionen och i Nigerias lag, måste efterlevas och att alla satsningar på barn innebär en investering i landets framtida utveckling.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

© UNICEF_UN0643861_Willocq_retusch.jpg
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

un0691097.jpeg

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.