Eritrea-baby-.jpg

Barnadödligheten

minskar

Skribent |

Publicerad |

2011 09 15

Uppdaterad |

2011 09 15

Barnadödligheten minskar

Under de senaste 20 åren har barnadödligheten i världen nästan halverats. Bilden är dock varierad och det fjärdemilleniemålet

(minskad dödlighet för barn under fem år med två tredjedelar) kommer troligen inte att nås i Afrika söder om Sahara, Sydasien och Centralasien. UNICEF släpper idag en rapport om barnadödligheten i världen. Läs vår nyhet:Barnadödlighetan minskar, men det går för långsamt

, som sammanfattar rapporten. Eller läs/ladda ner rapporten: Levels and Trends in Child Mortality

, i sin helhet.

Stora skillnader

Afrika söder om Sahara är fortfarande den del av världen där flest barn dör innan de hunnit uppleva sin femte födelsedag. Detta händer 1 barn av 8 (även om det ser ljusare ut i vissa afrikanska länder). Denna siffra kan jämföras med den för de utvecklade länderna där  1 barn av 143 dör innan fem års ålder. Denna stora skillnad är förstås både sorglig och oacceptabel. Ett barn som föds i Malawi har samma rätt till liv som ett barn som föds i Sverige.De flesta av dessa barn dör av sjukdomar som är enkla att förebygga, som till exempel olika diarrésjukdomar, malaria och komplikationer vid födseln. Några åtgärder som krävs är utbyggd och mer tillgänglig hälsovård, att fler kvinnor får utbildning och att fler har tillgång till rent vatten. Det som behövs är mer resurser och politisk vilja. Även om ansvaret ligger på de nationella regeringarna, måste vi i väst bidra med mer biståndsmedel för att rädda liv.Parallellt med detta stöd måste vi föra en dialog med regeringarna så att mer pengar satsas på denna grundläggande service till medborgarna.  UNICEF är en av få organisationer som arbetar med alla dessa delar. Tillsammans med lokala organisationer och myndigheter bygger vi skolor, vårdcentraler och mobila hälsoteam som når avlägsna byar. Och för vi för en regelbunden dialog med ministrar och andra makthavare för att mer resurser ska satsas på vård och utbildning.Tillsammans måste vi se till att fler barn får en chans att leva.

/Eva Dalekant

Programhandläggare internationell utveckling

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.