UNI148330-575x429.jpg

Sedan 1990 har Etiopien minskat barnadödligheten med två tredjedelar och på bara 10 år har den halverats. Därmed har Etiopien redan uppnått millenniemål nummer fyra. Framgångsreceptet är politisk vilja, tydliga riktlinjer och ett nära samarbete med UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2013 09 20

Uppdaterad |

2013 09 20

Barnadödligheten har minskat med två tredjedelar i Etiopien

http://youtu.be/dwPOYtezqk0

Millenniemål nummer fyra handlar om att fram till år 2015 minska dödligheten med två tredjedelar bland barn under fem år. I låginkomstlandet Etiopien har det målet nu uppnåtts redan i förtid och utvecklingen har gått snabbt. År 2012 dog endast 68 av 1000 levande födda barn i landet, jämfört med 204 av 1000 år 1990.

Att barnadödligheten har minskat så drastiskt kommer kanske som en överraskning för många. Men inte för Etiopiens hälsominister, Dr. Kesetebirhan Admasu. Han har målmedvetet strävat efter den här förvandlingen och lyckats, tack vare UNICEFs expertis och stöd, en effektiv handlingsplan och 38 000 regeringsanställda lokala sjukvårdare som fungerat som sjukvårdsmottagningarnas förlängda arm ute på landsbygden.

– Vår regering har en nationell policy för att nå ut till svårtillgängliga områden i landet och fokusera på att förebygga sjukdomar, informera om hälsa och delegera ansvaret till familjerna, säger Dr. Admasu. För att lyckas med det har vi skapat ett särskilt utökat hälsoprogram som blivit vårt flaggskepp i det här utvecklingsarbetet.

UNICEF samarbetar med regeringar över hela världen för att utveckla hälsosystem som prioriterar barnen. För att nå ut till barn även i de mest avlägsna områden utbildas sjukvårdare bland lokalbefolkningen. Deras uppgift är att söka upp familjer, vaccinera barnen, göra enkla tester för diarré, lunginflammation och malaria, samt informera om vikten av god hygien och familjeplanering. Särskilda certifikat delas ut som belöning till familjer med goda hälsorutiner. UNICEF ser till att minsta lilla mottganing har livräddande utrustning, vaccin och mediciner.

Etiopiens framsteg visar att även fattiga länder kan satsa på barnen. Genom överenskommelser mellan regeringar och lokalsamhällen är det fullt möjligt att åstadkomma förändringar och att rädda miljontals barns och mammors liv över hela Afrika. Ute i byarna är resultatet tydligt. Till exempel i Okura som ligger vid Baro-floden i sydvästra Etiopien.

– Anledningen till att mina bröder dog var att det inte fanns någon hälsomottagning på den tiden, berättar Ariet Nyignio, en 22-årig mamma i byn Okuria i sydvästra Etiopien, men nu finns det både en regional vårdcentral och en mindre hälsomottagning här i närheten och vårdpersonalen är mycket mer omsorgsfull idag. De ser till att alla som behöver det får medicin och behandling.

UNI148330-575x429.jpg
Den lokala sjukvårdaren Achang Objo i byn Itang Woreda Gambrella-regionen i Etiopien mäter överarmen på 2-åriga Odjua Adjuluat för att kontrollera om hon är undernärd.Foto: © UNICEF

Den lokala sjukvårdaren Achang Objo i byn Itang Woreda Gambrella-regionen i Etiopien mäter överarmen på 2-åriga Odjua Adjuluat för att kontrollera om hon är undernärd. Foto: © UNICEF

Från att ha varit ett land känt för stor fattigdom, svält och krig, ligger Etiopien nu i framkant för utvecklingen av hela den Afrikanska kontinenten. På Etiopiens initiativ gjorde de afrikanska ledarna tidigare i år en stark och viktig överenskommelse om att arbeta tillsammans för att förbättra och utveckla nationella handlingsplaner som sätter barns överlevnad högst på agendan och själva ta ansvaret för sina länders utveckling. Målet är att utveckla egna nationella handlingsplaner för att förhindra att barn dör av sjukdomar som kan förebyggas och att rejält minska barna- och mödradödligheten fram till 2035.

Överenskommelsen kallas ”A Promise Renewed” och baseras på ett gemensamt ansvar för barns överlevnad. Det är en global rörelse som förenar regeringar, civilsamhället, privata sektorn och privatpersoner i kampen för att rädda barns liv. När världen ska förändras har alla en viktig en roll att spela. Och det ser hoppfullt ut. Idag är det fullt möjligt att radikalt minska barnadödligheten i fattiga länder. Men utvecklingen i världen måste skyndas på.

UNI148274-575x383.jpg
Eklima Shaki som är lokal sjukvårdare i Jimma i Oromia- regionen, ger hälsoråd hemma hos Suado Awel och hennes ettåriga Ekram Awel.Foto: © UNICEF

Eklima Shaki som är lokal sjukvårdare i Jimma i Oromia- regionen, ger hälsoråd hemma hos Suado Awel och hennes ettåriga Ekram Awel. Foto: © UNICEF

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.