Default hero image

Nära nio miljoner barn dör

före fem års ålder

Barnadödligheten fortsätteratt minska. Men fortfarande är det 8,8 miljoner barn om året som dör innan dehinner fylla fem år. Den senaste siffran för barnadödligheteni världen, som baseras på år 2008, visar att 65 barn av 1000 (som föttslevande) dör före sin femte födelsedag. Detta kan jämföras med 1990 då 90 barnav 1000 dog.

Skribent |

Publicerad |

2009 09 09

Uppdaterad |

2009 09 09

Nära nio miljoner barn dör före fem års ålder

Barnadödligheten fortsätter att minska. Men fortfarande är det 8,8 miljoner barn om året som dör innan de hinner fylla fem år. Den senaste siffran för barnadödligheten i världen, som baseras på år 2008, visar att 65 barn av 1000 (som fötts levande) dör före sin femte födelsedag. Detta kan jämföras med 1990 då 90 barn av 1000 dog.

Många av dödsfallen bland barn skulle lätt kunna förhindras genom enkla insatser som vaccinationer, tillskott av vitamin A och myggnät som är impregnerade med insektsmedel som skydd mot malaria. I de länder där man gör sådana insatser kan man också se resultat när det gäller att få ner antalet dödsfall.

Ett sådant exempel är Malawi, ett land med hög barnadödlighet, som nu är på väg att uppfylla FN:s millenniemål som säger att dödstalen ska minska med två tredjedelar mellan 1990 och 2015.

Flest dödsfall i Indien, Nigeria och Kongo Kinshasa

Men även om många länder gör framsteg, så går den nuvarande takten världen över fortfarande alldeles för långsamt för att millenniemålet ska hinna uppfyllas. Afrika och Asien står tillsammans fortfarande för 93 procent av alla dödsfall bland barn under fem år som årligen inträffar i låginkomstländer. Och några länder har oproportionellt höga siffror - 40 procent av dödsfallen i världen sker i tre länder: Indien, Nigeria och Kongo Kinshasa.

I vissa länder är framstegen mycket små eller icke existerande. I Sydafrika har barnadödligheten till och med gått upp sedan 1990. Ett barns hälsa är intimt förknippad med hur mamman mår, och Sydafrika har det högsta antalet kvinnor som lever med hiv i världen.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

un0691097.jpeg

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.