Hjälp barnen i Syrien

Situationen är akut och din hjälp behövs. Den brutala konflikten i Syrien har pågått i tolv år och drivit miljontals barn och familjer på flykt. Jordbävningarna i början av 2023 slog extra hårt mot de som redan lever i fattigdom och utsatthet.

Flicka - Syrien 2023

Ge som:

Dina 400 kronor räcker till 109 påsar nöt­kräm som kan rädda under­­närda barns liv. Genom att bidra till UNICEFs arbete är du med och räddar barns liv.

UNICEF finns på plats i Syrien och genomför omfattande insatser. Men pengar saknas för att nå alla barn. I katastrofer som den här är barnen extremt utsatta och vi fruktar att många barns liv är i fara.

Du kan se till att fler barn får rent vatten, psykosocialt stöd, näring, vaccin och skolgång – ge en gåva nu.

I Syrien fokuserar vi bland annat på att:

  • Säkerställa att drabbade barn och familjer har tillgång till rent dricksvatten och sanitet, vilket är avgörande för att förebygga sjukdomar under en kris. 

  • Skydda barn, inklusive att identifiera separerade barn och arbeta för att återförena dem med sina familjer, samt att ge barn psykosocialt stöd. 

  • Utbildning. Det är viktigt att barn kommer tillbaka till klassrummen så snart det går, för att ge en känsla av normalitet mitt i kaoset. 

  • Medicinska förnödenheter. Vi har skickat utrustning till operationssalar och även näring, i form av högenergikex. Att säkerställa näringsbehoven för små barn under 2 år och gravida kvinnor är avgörande för att undvika ytterligare försämring av deras hälsa. 

  • UNICEF samordnar insatser med andra FN-organ och våra partner och levererar hjälp genom mobila team. 

Relaterade artiklar

Syskonpar - Syrien 2023 - cropped
Jordbävning

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.

Lekplats-jordbävning
Turkiet

Under måndagskvällen, 20 februari, inträffade ett nytt kraftigt skalv i den redan jordbävningsdrabbade regionen Hatay i södra Turkiet. Över 40 000 människor har hittills rapporterats döda sedan i början av februari, när den första jordbävningen ägde rum. UNICEFs personal på plats vittnar om enorm förödelse.

Katastroflager - leverans till Turkiet och Syrien
Turkiet

På torsdagen, 9 februari, lämnade fyra lastbilar UNICEFs huvudlager i Köpenhamn fyllda med förnödenheter till de som drabbats av jordbävningen i Turkiet och Syrien. Nödhjälp har redan levererats från våra lager i närområdet och UNICEFs tankbilar förser barn och familjer med rent dricksvatten.