Lekplats-jordbävning

UNICEFs personal i Turkiet:

“Det är barnen som får mig att orka”

Under måndagskvällen, 20 februari, inträffade ett nytt kraftigt skalv i den redan jordbävningsdrabbade regionen Hatay i södra Turkiet. Över 40 000 människor har hittills rapporterats döda sedan i början av februari, när den första jordbävningen ägde rum. UNICEFs personal på plats vittnar om enorm förödelse.

Skribent |

Publicerad |

2023 02 21

Uppdaterad |

2023 02 21

UNICEFs personal i Turkiet: “Det är barnen som får mig att orka”

I skrivande stund har 22 miljoner människor, varav över 9 miljoner barn, drabbats av jordbävningarna som skakat Turkiet och Syrien de senaste två veckorna. Hur många barn som omkommit vet vi ännu inte. 

Vi har varit i kontakt med våra kollegor i Turkiet, och de gör just nu bedömningar av läget. Hittills vet vi att flera byggnader har raserats och att hundratals människor har skadats i de nya skalven.

Mamma med barn - jordbävningen i Turkiet
Tusentals hem förstördes av jordbävningen som drabbade Turkiet och Syrien 6 februari. En mamma och hennes barn följer hjälpinsatserna i Kahramanmaras, Turkiet. Foto: © UNICEF/UN0780677/Ölçer

Filippo Mazzarelli, UNICEFs chef i fält i Turkiet, berättar om arbetet de senaste två veckorna, om städer i spillror men också om en kraft och vilja att hjälpa. 

– Alla människor vi träffar gör något för att hjälpa till. I en sådan här katastrof blir alla jämlika och enade. Det ger oss hopp, säger Filippo Mazzarelli. 

Det första skalvet inträffade för omkring två veckor sedan (6 februari) och hade en magnitud på 7,8. Sedan dess har tusentals efterskalv uppmätts. Under måndag kväll, 20 februari, skakades den redan utsatta regionen Hatay av ytterligare ett kraftigt skalv som uppmättes till 6,4. 

– Trots att jag har jobbat med katastrofarbete i hela mitt liv, så är det här den värsta situationen jag varit med om. Jordbävningen var så kraftig att jag ramlade när jag sprang, säger han. 

Bor på kontoret

I de värst drabbade delarna av Turkiet är de flesta byggnader raserade och i andra delar är skadegörelsen mindre synlig. Men alla är påverkade. Filippo Mazzarelli berättar om städer som ligger i totalt mörker, där de byggnader som fortfarande står kvar är nedsläckta eftersom människor är för rädda för att vara hemma. De stannar hellre utomhus, trots att det är mitt i vintern. 

– Omfattningen av den här katastrofen är enorm. Vi ska skatta oss lyckliga som överlevt, och det ger oss styrka att göra vårt allra bästa för att hjälpa de som drabbats. Vi bor just nu på kontoret; vi jobbar och sover här, säger han.

Filippo Mazzarelli
Filippo Mazzarelli, UNICEFs chef i fält i Turkiet.Foto: © UNICEF/UN0780386/

Viktigt att ge barnen en känsla av normalitet

Förutom att fortsätta rädda liv här och nu ligger fokus på att ge barnen som drabbats av jordbävningen skydd, värme och vård, samt säkerställa att de har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Vattenburna sjukdomar utgör ett dödligt hot mot barn och familjer som lever under svåra förhållanden i tältläger. 

UNICEF jobbar nära lokala samarbetspartner med att även sätta upp tillfälliga lärocenter för att barnen snabbt ska få undervisning trots att skolor raserats. Barnvänliga platser och mobila team finns också på plats för att fånga upp barnen som drabbats och ge dem psykosocialt stöd

– Efter en sådan här händelse blir barnen traumatiserade. Vi måste ge dem tillbaka en känsla av normalitet, säger Filippo Mazzarelli. 

Hur orkar ni fortsätta? 

– Det är barnen som får mig att orka, och mina kollegors mod och målmedvetenhet. Vi delar traumat och tillsammans försöker vi ta oss igenom det. Vi är tacksamma över att jobba för UNICEF och kan hjälpa andra människor. Vi vet hur viktigt vårt uppdrag är, vi vill vara här och bidra med vår hjälp oavsett hur situationen är, säger han.

UN0777983 (1).jpg

Hjälp barnen nu

Situationen för barn och familjer i Turkiet och Syrien är akut. Din hjälp behövs.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.