Syskonpar - Syrien 2023 - cropped

Ett år efter jordbävningarna

i Turkiet och Syrien

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.

Skribent |

Publicerad |

2024 02 06

Uppdaterad |

2024 02 06

UNICEF har varit på plats sedan dag ett men mer stöd behövs

Den 6 februari 2023 började marken skaka och husen rasa. Tiotusentals dödades, däribland många barn, och åter tusentals skadades.  Den materiella förödelsen är stor i både sydöstra Turkiet och i Syrien. En situation som redan var svår för väldigt många blev på ett ögonblick än värre. Nioåriga Shaeds lillebror slutade prata helt, chocken var för stor. 

I det drabbade området i Syrien kämpade man redan med att hantera följderna av den långvariga konflikten i landet. Barnen där försöker nu hitta en plats i en värld av konstanta förflyttningar, ekonomisk kris och sjukdomsutbrott. Närmare 13 år av krig och konflikt sätter spår. För ett barn är 13 år en evighet, för många av dem längre än hela deras liv. Redan före utbrotten behövde 15,3 miljoner människor, inklusive 7 miljoner barn, humanitär hjälp i området. I Turkiet hamnade 2,5 miljoner barn efter skalven i omedelbart behov av humanitär hjälp.  

Barn psykosocialt stöd - Syrien 2023
Hama, Syrien. 10-åriga Alma och ytterligare några barn får hjälp att bearbeta sina känslor inför det som inträffat. Övningarna gör mig lugn, berättar Alma.

Insatser under året som gått 

Hittills har UNICEF, tack vare gåvor från såväl privatpersoner som företag, lyckats att bland annat:

  • Ge 3,3 miljoner människor i Syrien och 3 miljoner i Turkiet tillgång till säkert vatten. Vi har bland annat transporterat vatten, bidragit med vattenkvalitetstestning och reparerat skadade vattenförsörjningssystem.

  • Över 1,5 miljoner barn i Syrien som påverkats av jordbävningen har fått tillgång till vaccin.

  • Nå barn med psykosocialt stöd för att bearbeta det hemska de tvingas gå igenom.

  • Tillhandahålla läromedel till barn för att de ska kunna fortsätta sin utbildning.   

Men mer hjälp behövs. På den syriska sidan av gränsen ska nu 8,8 miljoner människor, däribland 3,3 miljoner barn, möta vinter, kyla och kraftiga regn.  

Vattenleverans - barn i Syrien 2023
Barn som tillsammans med sina familjer fått skydd i Lattakia, Syrien fyller sina dunkar vid UNICEFs vattenbil.

Läget fortsatt akut – Sjukvård och skolor utslagna 

UNICEF jobbar oförtrutet, tillsammans med andra humanitära organisationer, med att ge livräddande hjälp till miljontals drabbade barn och deras familjer. Sedan jordbävningen har vi nått 10,3 miljoner människor, varav 5,6 miljoner barn, som påverkats av jordbävningen. 

Men behovet av vatten, sanitet och hygien är fortsatt stort. Liksom att kunna se till att det finns utbildning och trygga barnvänliga platser som ger skydd.

  • Hälften av primärvårdssystemet i Syrien är fortfarande ur funktion. Många familjer tvingas antingen skjuta upp medicinsk vård eller göra långa resor om de har råd. Nästan hälften av befolkningen tvingas förlita sig på alternativa och ofta osäkra vattenkällor.

  • Efter skalven avbröts 4 miljoner barns utbildning och fortfarande har 450 000 barn inte tillgång till skola i de drabbade områdena. Var tredje skola kan inte användas eftersom den antingen förstörts, skadats, fungerar som skydd för fördrivna familjer eller används till andra ändamål. Även 96 000 lärare har påverkats av jordbävningen. Uppskattningsvis 2,4 miljoner barn i Syrien står utan tillgång till skola, och 1,6 miljoner riskerar att sluta skolan helt. Även i Turkiet påverkades utbildningssystemet.

Att få gå i skolan är viktigt inte minst eftersom det ger en välbehövlig känsla av vardag. Men bristen på utbildning riskerar också till fler negativa konsekvenser inte bara för barnen själva utan hela regionen. UNICEF har försett många av de barn som fått sin skolgång avbruten av katastrofen med utbildningsmaterial men behoven är långt ifrån nådda.  

Flicka tillbaka i skolan - Turkiet 2023
14-åriga Ela är änligen på väg tillbaka till skolan i Hatay, Turkiet. Men många barn i området står fortfarande utan skolgång.

Ditt stöd behövs 

För att vi ska kunna fortsätta vårt arbete och möta de enorma behov som finns, behöver vi din hjälp. Genom att ge en gåva till UNICEFs katastroffond gör du vårt fortsatta arbete i området möjligt. Tack för din gåva! 

Flicka - Syrien 2023

Ge en gåva idag!

Gåvor via detta formulär är öronmärkta till UNICEFs katastrofarbete för barn världen över.

Ge som:

Dina 400 kronor kan rena upp till 42 905 liter vatten. Genom att bidra till UNICEFs arbete är du med och räddar barns liv.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Lekplats-jordbävning
Turkiet

Under måndagskvällen, 20 februari, inträffade ett nytt kraftigt skalv i den redan jordbävningsdrabbade regionen Hatay i södra Turkiet. Över 40 000 människor har hittills rapporterats döda sedan i början av februari, när den första jordbävningen ägde rum. UNICEFs personal på plats vittnar om enorm förödelse.

Katastroflager - leverans till Turkiet och Syrien
Turkiet

På torsdagen, 9 februari, lämnade fyra lastbilar UNICEFs huvudlager i Köpenhamn fyllda med förnödenheter till de som drabbats av jordbävningen i Turkiet och Syrien. Nödhjälp har redan levererats från våra lager i närområdet och UNICEFs tankbilar förser barn och familjer med rent dricksvatten.

 Barn inlindade i filtar i Turkiet
Jordbävning

Tusentals människor har förlorat livet, många av dem barn. Ännu fler har fått se sina hem förstörda. Jordbävningen i Turkiet och Syrien är den värsta på nästan hundra år och slår hårt mot barn och familjer som redan innan katastrofen levde i utsatthet. UNICEF är på plats och jobbar intensivt med att hjälpa de barn som drabbats.