Katastroflager - leverans till Turkiet och Syrien

Livräddande förnödenheter

på väg till Turkiet och Syrien

På torsdagen, 9 februari, lämnade fyra lastbilar UNICEFs huvudlager i Köpenhamn fyllda med förnödenheter till de som drabbats av jordbävningen i Turkiet och Syrien. Nödhjälp har redan levererats från våra lager i närområdet och UNICEFs tankbilar förser barn och familjer med rent dricksvatten.

Skribent |

Publicerad |

2023 02 10

Uppdaterad |

2023 02 10

Livräddande förnödenheter på väg

Med tankbilar förser UNICEF tusentals barn och familjer med rent dricksvatten efter den stora jordbävningen som drabbade sydöstra Turkiet och norra Syrien den 6 februari. Tillgången till rent dricksvatten och sanitet är helt avgörande för att förebygga allvarlig sjukdom hos barnen under de första dagarna av en katastrof.

Förutom den omedelbara risken att skadas eller dödas i kommande efterskalv och kollaps av byggnader, behöver barnen akut skydd och omvårdnad. Det är nämligen ofta fler barn som dör efter en katastrof än av själva katastrofen. Vattenburna sjukdomar utgör ett reellt och dödligt hot för drabbade barn och familjer. 

Syrien-vattentankbil
UNICEFs tankbil förser barn med rent dricksvatten i Aleppo, norra Syrien. Foto: © UNICEF/UN0779600/UN0779595

Samtidigt som UNICEF levererar dricksvatten från tankbilar stöttar vi lokala myndigheter, och samarbetar med andra FN-organ och partner på plats för att se till att barn och familjer får den hjälp de behöver. En första bedömning av situationen visar på stora skador på vattensystem, skolor, sjukhus och annan infrastruktur.

Nödhjälp levereras från katastroflager

Från UNICEFs olika katastroflager packas nu nödhjälp och skickas till det jordbävningsdrabbade området. Vi har redan levererat nödhjälp från våra lager i närområdet och mer är på väg från lager i Dubai, Libanon och Jordanien.

På torsdagen, 9 februari, lämnade fyra lastbilar UNICEFs huvudlager i Köpenhamn fyllda med mediciner och sjukvårdsutrustning som täcker behoven för 10 000 människor under tre månader. Det här var den första av många leveranser. 

Packad lastbild från katastroflagret - till Turkiet och Syrien
En av fyra lastbilar som packats från UNICEFs huvudlager i Köpenhamn. Foto: © UNICEF

UNICEFs fokus just nu

De mest akuta behoven är:

  • Att barn och familjer har tillgång till rent dricksvatten, sanitet och hygienprodukter. Vattenburna sjukdomar utgör ett dödligt hot.

  • Att fånga upp och skydda barn som separerats från, eller förlorat, sina familjer och se till att de kommer i kontakt med anhöriga.

  • Att erbjuda psykosocialt stöd och traumabearbetning till barn som drabbats av katastrofen.

  • På sikt, att se till att barn kommer tillbaka till skolan för att återfå en trygghet och normalitet i tillvaron och för att inte halka efter i sin utveckling och sitt lärande. Detta då skolan är en nyckel till framtiden.

UN0777983 (1).jpg

Hjälp barnen nu

Situationen för barn och familjer i Turkiet och Syrien är akut. Din hjälp behövs.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Lekplats-jordbävning
Turkiet

Under måndagskvällen, 20 februari, inträffade ett nytt kraftigt skalv i den redan jordbävningsdrabbade regionen Hatay i södra Turkiet. Över 40 000 människor har hittills rapporterats döda sedan i början av februari, när den första jordbävningen ägde rum. UNICEFs personal på plats vittnar om enorm förödelse.

 Barn inlindade i filtar i Turkiet
Jordbävning

Tusentals människor har förlorat livet, många av dem barn. Ännu fler har fått se sina hem förstörda. Jordbävningen i Turkiet och Syrien är den värsta på nästan hundra år och slår hårt mot barn och familjer som redan innan katastrofen levde i utsatthet. UNICEF är på plats och jobbar intensivt med att hjälpa de barn som drabbats.

UN0777983 (1).jpg
Jordbävning

En jordbävning skakade sydöstra Turkiet, nära den syriska gränsen, tidigt måndag morgon. Det rapporteras om tusentals döda och skadade. Många människor, däribland barn, befaras även vara instängda i rasmassorna. UNICEF är på plats i de drabbade områdena.