Gå till innehållet

Hjälp de syriska barnen

Situationen är akut och din hjälp behövs. Den brutala konflikten i Syrien har pågått i tolv år och drivit miljontals barn och familjer på flykt. Jordbävningarna i början av 2023 slog extra hårt mot de som redan lever i fattigdom och utsatthet.

UNICEF finns på plats i Syrien och genomför om­fattande insatser. Men pengar saknas för att nå alla barn. I katastrofer som den här är barnen extremt utsatta och vi fruktar att många barns liv är i fara.

Du kan se till att fler barn får rent vatten, psyko­socialt stöd, näring, vaccin och skol­gång – ge en gåva nu.

I Syrien fokuserar vi bland annat på att:

  • Säkerställa att drabbade barn och familjer har tillgång till rent dricksvatten och sanitet, vilket är avgörande för att förebygga sjukdomar under en kris. 
  • Skydda barn, inklusive att identifiera separerade barn och arbeta för att återförena dem med sina familjer, samt att ge barn psykosocialt stöd. 
  • Utbildning. Det är viktigt att barn kommer tillbaka till klassrummen så snart det går, för att ge en känsla av normalitet mitt i kaoset. 
  • Medicinska förnödenheter. Vi har skickat utrustning till operationssalar och även näring, i form av högenergikex. Att säkerställa näringsbehoven för små barn under 2 år och gravida kvinnor är avgörande för att undvika ytterligare försämring av deras hälsa. 
  • UNICEF samordnar insatser med andra FN-organ och våra partner och levererar hjälp genom mobila team. 
kr

Kostnadsexempel: 400 kronor kan rena upp till 87 820 liter vatten. 600 kronor räcker till 163 påsar nöt­kräm som kan rädda under­­närda barns liv.

VI SAMARBETAR MED

Företag? Skänk pengar mot faktura