Barn i katastrofer

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst

I krigs- och katastrofområden är det livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet. De är mest sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten, tvål, toaletter, vaccin, skydd mot övergrepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är vi oftast redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Det är vår uppgift att skydda deras rättigheter.

 • En pojke står framför rasmassor
  UNICEF/Kate Brooks
  En av våra viktigaste uppgifter i krigs- och katastrofområden är att se till att alla skadade, hemlösa och bortkomna barnen hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer. Bilden är från Beirut, Libanon.
 • Katastrof i Irak
  UNICEF levererar förnödenheter till de katastrofdrabbade i Irak.
 • Flickor tvätter händerna i Filippinerna
  Foto: © UNICEF/Pirozzi
  Venus, 8 år, tvättar händerna utanför sin skola i Tanuan, Filippinerna. UNICEF såg snabbt till att skolan fick latriner och rent vatten efter tyfonen Haiyan.
 • Amira 7 år i Libanon
  Romenzi
  Amira, 7 år, bor i flyktinglägret Faida i Libanon, på flykt från konflikten i Syrien.
 • Katastrofleverans till Fiji
  © UNICEF Pacific/Hing
  En man bär i land förnödenheter från UNICEF på ön Koro i Fiji efter cyklonen Winston i februari 2016.
 • Sudan: Pojkar spelar fotboll
  Christine Nesbitt/UNICEF
  Lek är livsviktigt – särskilt för barn i kris. Att få möjlighet att leka och skratta är absolut nödvändigt för att barn ska komma över traumatiska upplevelser.
 • Nyagoa återförenad med sin pappa i Sydsudan
  © UNICEF/Rich
  UNICEF återförenar familjer i katastrofer. Ett av barnen som fått hjälp att träffa sina föräldrar igen är Nyagoa i Sydsudan. Hon återförenades med pappa Wan Kher Gui efter att ha bott två år i ett skyddsläger för civila.
 • Tältskola
  UNCEF
  I katastrofområden startar vi snabbt och enkelt tillfälliga skolor med hjälp av vår "school-in-a-box", en stor plåtlåda fylld med allt skolmaterial som behövs till 40 barn.

Vi prioriterar barnen

Barn är alltid extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp. UNICEF ser till att barnen prioriteras och se till att deras rättigheter tillgodoses. Eftersom vi arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete i de flesta länder finns vi ofta redan på plats när en katastrof inträffar. Då ställer vi omedelbart om vårt ordinarie långsiktiga utvecklingsarbete till akuta hjälpinsatser och följer vår internationella katastrofplan. Vi spelar alltid en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna i krisområden världen över.

Snabb bedömning av situationen

När en katastrof har inträffat gäller det att snabbt försöka bedöma katastrofens omfattning och hur barnen drabbats. Det första vi gör är att samla in information och göra en analys av läget. Därefter bedömer vi vilka behov som finns och gör en plan för det fortsatta arbetet. Om det behövs kontaktar vi vårt katastroflager i Köpenhamn och ber om en leverans med förnödenheter. Inom 48 timmar kan katastrofsändningen vara på plats hos barnen.

Samarbetar alltid

I nära samarbete med det drabbade landets regering, övriga FN-organ och andra hjälporganisationer ansvarar vi för att: förse de drabbade med rent vatten, vaccinera mot farliga barnsjukdomar, förhindra att barn dör av undernäring, skydda ensamma barn, starta skolundervisningen och bygga upp samhället.

Katastrofleverans, Irak.
© UNICEF/Anmar
Sarah, 7 år, har fått en kartong med vinterkläder vid en katastrofleverans i Erbil, Kurdistan. Sarah har flytt från Mosul i Irak.

Ordna vatten och toaletter

Högsta prioritet är att sätta upp vattenreservoarer, köra vatten i tankbilar och reparera befintliga brunnar och vattensystem. De drabbade familjerna får också vattenreningstabletter, vattendunkar, tvål, tandborstar och annan hygienutrustning. Samtidigt bygger vi upp tillfälliga latriner och utbildar om hygienfrågor. Många har inte fått möjlighet att gå i skolan och lära sig att man genom att bara tvätta händerna kan förhindra att sjukdomar sprids.

Katastrof i Irak
UNICEF ser till att människor som tvingas fly får tillgång till rent vatten och möjlighet att gå på toaletten och tvätta sig.

Bota diarréer och vaccinera mot farliga barnsjukdomar

I katastrofens efterdyningar där människor lever tätt tillsammans i läger under usla sanitära förhållanden kan diarréer och dödliga barnsjukdomar snabbt spridas och eskalera till allvarliga epidemier. Bland barn under fem år kan diarré snabbt bli livsfarligt. Vi delar ut vätskeersättning som kan bota diarré och skyndar oss att vaccinera alla barn mot mässling och polio. Vi levererar vaccin, sprutor och all den kylutrustning som behövs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen.

En flicka i Haiti blir vaccinerad mot mässling
UNICEF/UNICEF/Shezad Noorani
En liten flicka blir vaccinerad mot mässling i lägret vid Sylvio Cator Stadium mitt i Port-au-Prince, Haiti. Pappa håller om och tröstar.

Skydda barn mot våld och exploatering

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att alla skadade, hemlösa och bortkomna barn hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer. I skuggan av katastrofer riskerar barn att utsättas för övergrepp. Ensamma barn kan lätt bli utnyttjade eller falla offer för människohandlare som säljer barnen vidare för adoption, barnarbete eller prostitution. Därför upprättar vi alltid så snabbt som möjligt särskilda barnvänliga fredade zoner där utbildad personal kan hålla ett vakande öga på barnen. Här får de mat, sjukvård, skolundervisning och möjlighet att leka, skratta och vara barn – något som är absolut nödvändigt för att barn ska kunna komma över hemska upplevelser.

Syrien, februari 2012
Alessio Romenzi/UNICEF
Barn tar skydd undan skott och bomber i en konfliktdrabbad stad i Syrien.

Förhindra att barn dör av undernäring

För små barn är undernäring livsfarligt. Särskilt under de första 1 000 dagarna i ett barns liv kan brist på mat och näring medföra allvarliga problem med hälsa och mental utveckling för resten av livet. Vår uppgift är att se till att de allra minsta får del av den mat som delas ut i lägren. I katastrofområden sätter vi upp mobila näringscenter som undersöker småbarnen och ger extra näringstillskott dem som behöver det. Gravida kvinnor får särskilt stöd och informeras om vikten av att amma nyfödda barn. I katastrofer är det särskilt viktigt att små barn ammas, då amning ger barnet alla näringsämnen och den vätska barnet behöver upp till sex månaders ålder. Amning kan också hjälpa barnet och mamman att minska stress. Bröstmjölksersättning ska endast användas som en sista utväg under katastrofer då smutsigt vatten och dålig sanitet kan orsaka undernäring och farliga sjukdomar.  

Stoppa spridningen av hiv och aids

Att informera om hiv och aids är också viktigt för att förhindra ytterligare spridning av hiv-viruset i katastrofsituationer. Förutom att informera framförallt unga och kvinnor om hur man kan skydda sig mot hiv samt om vilka andra sexuellt överförbara sjukdomar som finns, ser vi till att det finns tillgång till bromsmediciner på de vårdcentraler som sätts upp.

Studentpaket 2016
© UNICEF/Sokhin
Anisha, 12, år går i tältskola på Fiji efter cyklonen Winston. UNICEF levererade tillfälliga klassrum och skolmaterial så att barnen fick möjlighet att fortsätta sin utbildning.

Starta skolundervisningen

När krig och katastrofer slår hus och hem i spillror och skapar kaos i barnens tillvaro, är något så självklart som att gå till skolan och leka med sina kompisar den allra bästa medicinen.

Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att i skolan får barnen lite andrum från det trauma som de och deras familj befinner sig i. De får vardagliga rutiner som lugnar och skapar en känsla av normalitet. Barnen får möjlighet att leka, skratta och vara just barn – något som är absolut nödvändigt för att barn ska kunna komma över hemska upplevelser.

Vid en katastrof är det därför viktigt att så snart som möjligt få tillbaka barnen i skolan igen. UNICEF ansvarar för att skolundervisningen ska komma igång och sätter upp tillfälliga klassrum med tillgång till rent vatten, toaletter och utbildningsmaterial. Från UNICEFs katastroflager levereras school-in-a-box, en stor plåtlåda som innehåller allt som behövs för att undervisa 40 elever.

Bygga upp samhället

Efter en katastrof hjälper UNICEF alltid till att bygga upp samhället igen. Det handlar om att återställa landets infrastruktur, skolor och sjukhus. Barnen kommer också länge att behöva psykosocialt stöd för att kunna bearbeta det de varit med om. UNICEF distribuerar bland annat så kallade recreation kits – stora plåtlådor fyllda med leksaker, kritor, sportutrustning med mera. Genom lek, målning och spel får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor och hjälp att hantera och komma över hemska upplevelser.

För att lyckas med rehabilitering och återhämtning i de områden som drabbas av krig och naturkatastrofer är det absolut nödvändigt att fokusera hjälpresurserna på barnen.

Katastrofberedskap

UNICEF arbetar förebyggande genom att göra människor förberedda på vad som kan inträffa. Det kan handla om att sprida information i skolor om vilka hot som föreligger och upprätta katastrofplaner för berörda myndigheter. Dessa förebyggande insatser ingår i den normala utvecklingsverksamheten, det vill säga inom områdena utbildning, skydd, vatten och sanitet, hälsa och näring.

Vi samlar in pengar

I de rika länderna har UNICEF 34 så kallade nationalkommittéer vars roll är att samla in pengar och sprida information om UNICEFs insatser för barnen världen över. Vid en katastrof är det särskilt viktigt att snabbt samla in pengar.

 

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018. 
 

Vad säger Barnkonventionen?

 • 2

  Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 • 6

  Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 • 19

  Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

 • 20

  Ett barn som inte kan bo med sina föräldrar har rätt att få hjälp att hitta ett nytt hem.

 • 22

  Ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar.

 • 24

  Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 • 28

  Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

 • 31

  Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

 • 36

  Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.