Insamlingsbild

Vittra Rösjötorp vill ge barn i Nepal möjlighet att gå i skola

2 600 kr
52 % av mål på 5 000 kr insamlat
En insamling startad av Vittra Rösjötorp

I Nepal står många flickor och andra utsatta barn utanför skolan. UNICEF arbetar för att ge barnen i Nepal en tryggare framtid. Var med och kämpa för att utsatta barn i Nepal får en ljusare framtid.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 18 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar