Insamlingsbild

De är värda din lunch

31 261 kr
186 % av mål på 16 800 kr insamlat
En insamling startad av Delfinens förskola

Delfinens förskola i Jönköping och dess personal startade kampanjen i mars, genom att ta med egen mat och efterskänka sina pedagogiska luncher. Med bidrag från föräldrar och anhöriga, och matchning av Akelius Foundation fick Unicef in över 60.000 kr!
Om alla Sveriges fristående förskolor och friskolor gör detsamma skulle beloppet kunna bli 30 miljoner! Om dessutom kommunala skolor hakar på...
Det är en liten uppoffring för Ukrainas barn.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 34 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar