Insamlingsbild

För alla barn | Afghanistan

200 kr
4 % av mål på 5 000 kr insamlat
En insamling startad av Hanna Bloom

Jag samlar in pengar till UNICEFs arbete för alla barn i krisens Afghanistan.

Barn ska inte falla offer för vuxnas konflikter.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar