Insamlingsbild

Clara Bellodi Bosch

3 674 kr
73 % av mål på 5 000 kr insamlat
En insamling startad av Ana Bosch Campos

Clara is 3 on the 8th of July. She is strong and happy just because she was lucky to be born where she was. We want to help other children who are not so lucky to thrive like Clara.
Please help us reach the goal of 5000 swedish kronor (ca. 500 euros) for other children. That will be the best gift for Clara.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 7 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar