Insamlingsbild

Rädda barns liv i Yemen!

1 900 kr
38 % av mål på 5 000 kr insamlat
En insamling startad av Mirjam Touman

Jag samlar in pengar till UNICEFs arbete för att alla barn ska få den barndom de har rätt till. Skänk pengar till denna insamlingen så UNICEF kan behandla svårt undernärda barn i Yemen. Tillsammans kan vi förändra barns liv!

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 12 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar