Insamlingsbild

AFGHANISTAN

2 650 kr
13 % av mål på 20 000 kr insamlat
En insamling startad av Arezo Jalali

Denna insamling handlar om att hjälpa barn, vuxna och familjer utan mat och boende.
Ta en minut i ditt underbara liv och skicka minst 10kr för barnen.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 29 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar