Insamlingsbild

AFGHANISTAN

2 500 kr
38 % av mål på 6 500 kr insamlat
En insamling startad av Arezo Jalali

Jag samlar in pengar för och hjälpa familjer i Afghanistan och barn som blev utan mamma efter attacken i Sjuckhuset.
vi kommer att ta pengarna och ge familjer och köpa vaccin till barnen i Afghanistan.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 24 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar