Insamlingsbild

#MarathonForAll

8 078 kr
162 % av mål på 5 000 kr insamlat
En insamling startad av Ulf Johansson

Support Ulf´s great initiative.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 42 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar