Insamlingsbild

Bakning för världens barn

679 kr
34 % av mål på 2 000 kr insamlat
En insamling startad av Frezgi Tadese

Vi samlar in pengar till UNICEFs arbete för att alla barn ska få den barndom de har rätt till. Tillsammans kan vi förändra barns liv!

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 5 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar