Insamlingsbild

Rädda barns liv

200 kr
4 % av mål på 5 000 kr insamlat
En insamling startad av Conny Bäckström

Jag samlar in pengar till UNICEFs arbete för att alla barn ska få den barndom de har rätt till.
Vill du också vara med?
Dom behöver medicin, mat kläder och rent vatten.
Det räcker med en liten slant, ex:, 20 kr eller 30 kr.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar