Insamlingsbild

Ånge Musikskola & Teaterverkstans höstshow

200 kr
7 % av mål på 3 000 kr insamlat
En insamling startad av Ånge Musikskola & Teaterverkstan

24 oktober hyllar vi barnkonventionen som fyller 30 år i år. Kom på vår höstshow med musik och teater!
kl 18.30 på Medborgarhuset i Ånge (biosalongen)
Insamling till UNICEFs arbete för att alla barn ska få den barndom de har rätt till.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 2 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar