Insamlingen är avslutad och det går inte längre att ge pengar till den.

Din insamling? Administrera den här.

200 kr
4 % av mål på 5 000 kr insamlat
En insamling startad av Armin Arminsson

Minds Unlimited startar insamling till världens barn, var med och bidra du också!

Organisationsutveckling med Minds Unlimited
Minds Unlimited erbjuder utbildningar och workshops som utvecklar organisationer genom att stärka både chefer och medarbetare. Minds Unlimited arbetar med mindfulness som är en metod som ger stora positiva effekter på välmående.

Vid starten 2010 var det inte många som trodde att mindfulness var något för organisationsutveckling annat än för att hantera stress hos personalen. Idag har de flesta insett att mindfulness är mycket bredare än stresshantering. Utbildningar som baseras på mindfulness utvecklar ledare, kreativitet, förmågan att kommunicera och samarbeta samt flera andra delar som blir allt viktigare med tanke på den snabba utvecklingstakt och förändring som ständigt sker inom de flesta organisationer.

Om Minds Unlimited
Minds Unlimited erbjuder kurser inom ledarskapsutveckling och organisationsutveckling för både företag och myndigheter. Kurserna har sin grund i forskningen om mindfulness och ger verktyg för implementering av mindfulness inom organisationen. Minds Unlimited AB ingår i en koncern tillsammans med Mindfulnessgruppen AB. Mindfulnessgruppen erbjuder kurser i mindfulness för privatpersoner samt utbildar även instruktörer.

Effekter av mindfulness
Det finns flera års forskning på effekterna av mindfulness. Bland annat visar den att ledare som har ett mindfult ledarskap bidrar till ett bättre samarbetsklimat och ett bättre mående hos de anställda. Det ger positiva effekter för företag eftersom det blir enklare att attrahera och behålla personal när de trivs på arbetsplatsen.

Egenskaper som förbättras med hjälp av mindfulness är viljan till förändring, samarbetsförmåga, välmående och empati. Även kreativiteten ökar och stressen minskar med hjälp av mindfulness.

The Ripple Effect Project
Minds Unlimited stödjer utvecklingen hos barn och ungdomar genom The Ripple Effect Project. Projektet innebär att gratis utbildning ges till medarbetare på skolor och annan ungdomsverksamhet. Projektet fungerar genom att en gratis utbildningsplats skapas varje gång en ledare eller en grupp av medarbetare deltar i tvåstegsprogrammet.

Utbildningen inom skolan och ungdomsverksamheten gör att lärare och ungdomsledare får med sig verktyg för att kunna påverka kulturen inom verksamheten. En kultur som innebär ansvar, empati, glädje och nyfikenhet.

Våra utbildningar
Vi erbjuder medarbetarutbildningar och ledarskapsutbildningar. Utbildningarna heter Inner Growth employee respektive Inner Growth. Utbildningarna utgår från hjärnforskning som visar att hjärnan kan tränas för att bli bra på att hantera utmaningarna på en arbetsplats. Eftersom dagens arbetsliv blir mer komplext och föränderligt ställer det stora krav på både ledare och medarbetare.

På kurserna tränar du på mindfulnessbaserad emotionell intelligens vilket gynnar förmågan att hantera och lösa problem och samarbeta effektivt. Mindfulnessträning sänker dessutom stressnivåer vilket gör att den psykiska arbetsplatsrelaterade ohälsan förebyggs.

Här är alla som givit till insamlingen

Hjälp barn i katastrofer

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. UNICEF finns på plats och kämpar för barnen som drabbas av natur­katastrofer, hunger och konflikt. Men mer hjälp behövs.

Ge en gåva nu

Stöd insamlingen

Ge pengar