Insamlingsbild

.

100 kr
2 % av mål på 5 000 kr insamlat

En insamling i samband med Stafesten för UNICEF 2019
Stockholm, 21 och 22 augusti

En insamling startad av ALTRAN SVERIGE

UNICEF advocate for the protection of children's rights, to help meet their basic needs and to expand their opportunities to reach their full potential.

Donate to help make a diffrent for the children of tomorrow!

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar