Insamlingsbild

God utbildning för alla

1 100 kr
11 % av mål på 10 000 kr insamlat
En insamling startad av Maria Glawe

"Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet” (UNICEF)

Trots att det är en mänsklig rättighet är det 263 miljoner barn som inte går i skolan i världen. Det vill vi förändra!

Genom det globala poesiprojektet "Poetry for a Sustainable Future" vill vi bidra till att uppfylla det globala målet 4 i Agenda 2030: "Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” I samband med vårt skolprojekt samlar vi in pengar till UNICEFs arbete så fler barn får möjlighet att gå i skolan.

UNICEF arbetar bland annat för att skapa en inkluderande skola där även barn med funktionsnedsättning har en naturlig plats.

Stöd insamlingen!

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 4 som givit till insamlingen

Stöd insamlingen

Ge pengar