Insamlingsbild

God utbildning för alla

4 050 kr
41 % av mål på 10 000 kr insamlat
En insamling startad av Maria Glawe

"Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet” (UNICEF)

Trots att det är en mänsklig rättighet går 264 miljoner barn inte i skolan. Det vill vi förändra!

Genom våra olika hållbarhetsprojekt, bland annat "Rädda Maten", "Poesi för en hållbar framtid", "Global Quiz", "Vår stad 2030", vill vi bidra till att uppfylla det globala målet 4 i Agenda 2030: "Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.”

I samband med våra skolprojekt samlar vi in pengar till UNICEFs arbete så fler barn får möjlighet att gå i skolan. UNICEF arbetar bland annat för att skapa en inkluderande skola där även barn med funktionsnedsättning har en naturlig plats.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 7 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar