Insamlingsbild

God utbildning för alla

4 075 kr
102 % av mål på 4 000 kr insamlat
En insamling startad av Maria Glawe

"Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet” (UNICEF)

Trots att det är en mänsklig rättighet går 264 miljoner barn inte i skolan. Det vill vi förändra!

Genom vårt hållbarhetsprojekt "Rädda Maten"- som är en del av Sustainable Stories vill vi öka kunskapen om en hållbar livsmiljö och bidra till att stärka genomförandet av Agenda 2030. Vi vill med vår insamling möjliggöra så att fler barn i utsatta områden får möjlighet att gå i skolan.

UNICEF arbetar bland annat för att skapa en inkluderande skola där även barn med funktionsnedsättning har en naturlig plats. Det vill vi vara med och kämpa för.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 8 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar