Insamlingsbild

God utbildning för alla

Insamlingen är avslutad och det går inte längre att ge pengar till den.

Din insamling? Administrera den här.

4 075 kr
102 % av mål på 4 000 kr insamlat
En insamling startad av Maria Glawe

"Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet” (UNICEF)

Trots att det är en mänsklig rättighet går 264 miljoner barn inte i skolan. Det vill vi förändra!

Genom vårt hållbarhetsprojekt "Rädda Maten"- som är en del av Sustainable Stories vill vi öka kunskapen om en hållbar livsmiljö och bidra till att stärka genomförandet av Agenda 2030. Vi vill med vår insamling möjliggöra så att fler barn i utsatta områden får möjlighet att gå i skolan.

UNICEF arbetar bland annat för att skapa en inkluderande skola där även barn med funktionsnedsättning har en naturlig plats. Det vill vi vara med och kämpa för.

Här är alla 8 som givit till insamlingen

Hjälp barn i katastrofer

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. UNICEF finns på plats och kämpar för barnen som drabbas av natur­katastrofer, hunger och konflikt. Men mer hjälp behövs.

Ge en gåva nu

Stöd insamlingen

Ge pengar