Insamlingsbild

Insamling för fattiga barn

16 109 kr
322 % av mål på 5 000 kr insamlat
En insamling startad av Dennis fridsteinsson

UNICEF arbetar för att alla barn i hela världen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Genom att ge en gåva till den här insamlingen är du med och förändrar barns liv. Tillsammans kämpar vi för varenda unge!

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 71 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar