SEB5864-575x383.jpg

Sydsudan har

ratificerat barnkonventionen!

Igår kom det glada beskedet att Sydsudan har ratificerat barnkonventionen. Det innebär att landet blir det 195:e som skriver under och lovar att följa konventionens bestämmelser. UNICEF uppmanar nu världens yngsta nation att prioritera barns rättigheter.

Skribent |

Publicerad |

2015 05 06

Uppdaterad |

2015 05 06

Sydsudan har ratificerat barnkonventionen!

Foto: © UNICEF/Sebastian Rich

– Vi måste utnyttja denna historiska händelse till att fokusera på de hundratusentals barn som drabbats av konflikten i Sydsudan, säger Jonathan Veitch, chef för UNICEF i Sydsudan. Dessa barn kämpar för att få mat, de rekryteras av väpnade styrkor och tvingas lämna skolan.

16 månader av konflikt i Sydsudan har drabbat barnen mycket hårt: – Alla barn i Sydsudan har rätt till näring, utbildning, rent vatten och sanitet, skydd och vård. När barnkonventionen genomförs är det möjligt att förändra barns liv, fortsätter Jonathan Veitch. Landets framtid hotas om inte kränkningar mot barns rättigheter i landet upphör.

Var med och kämpa för barn som drabbas av katastrofer, ge en gåva nu .

Sydsudan är det 195:e landet som nu fullt ut anslutit sig till att följa barnkonventionen.  Somalia uppgavs ha ratificerat i början av året, men den processen är fortfarande inte avslutad. När en stat ratificerar en konvention förpliktar sig staten att följa konventionen, och konventionen blir juridiskt bindande för staten.  USA är nu det enda landet som inte ratificerat barnkonventionen.

 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.