stina-sju-ar.490jpg.jpg

Skribent |

Publicerad |

2011 11 21

Uppdaterad |

2011 11 21

Dagens undanflykt: fosterhemsbarn sågs inte som andra barn

Nu går vi in i den sista kampanjveckan på temat undanflykter och ”UNICEF gillar inte att man skyller ifrån sig”.

Idag håller regeringen en upprättelseceremoni i Stockholm. Ceremonin är en offentlig ursäkt till dem som varit utsatta för övergrepp eller försummelse när de varit omhändertagna av samhället under sin barndom. Mark Levengood, UNICEF-ambassadör är moderator för ceremonin i Stockholms stadshus. Utredningen om vanvård i den sociala barnavården har genom cirka 850 intervjuer visat att många barn och unga tvingats genomleva en barndom präglad av kränkningar, hot och övergrepp under åren 1920-1980. Ingrid , JanKerstinSusanne ,   Emrik och Ebba , samt Christina är bara några av de tusentals barn som enligt utredningen utsatts för övergrepp och försummelse under sin uppväxt. Listan med undanflykter om varför dessa barns rättigheter kränkts är oändlig. ”Ingen från barnavårdsmyndigheten frågade hur jag mådde eller besökte mig överhuvudtaget”, är något som många av offren vittnar om.

Per-Erik Åström, som idag arbetar på Rädda Barnen , har jobbat med frågan som utredningssekreterare på uppdrag av regeringen. Per-Erik Åström är en av dem som jobbat med utredningen på uppdrag av regeringen. Frågan är "hur kunde det hända?". Han jag menar att det i mångt och mycket handlade om att fosterhemsbarn inte sågs som andra barn. De placerades ofta i slutna isolerade miljöer och sågs som ungar som inte var som andra i skolan, i byn eller på pojkhemmet. Det stora sveket stod kommunerna själva för som sällan levde upp till lag och regler vad gäller tillsynen. Undanflykten från ansvaret var möjlig, menar Per-Erik, därför att fosterbarnen var avvikande från hur man såg (och ser) på barns rättigheter. Ondska är ett relativt begrepp. Vanvården skedde därför att den helt enkelt var möjlig. Därför att fosterbarnen sågs som annorlunda. Med dem kunde man därför göra som man ville.

Alla barn har rätt till skydd mot våld och vanvård. Alla myndigheter vars verksamhet berör barn har alltid en skyldighet att anmäla misstankar om detta till socialtjänsten. Ett barn som uppvisar tecken på vanvård är beroende av vuxna som ser och dessutom agerar till skydd för det. Det finns inte tid för bortförklaringar och undanflykter. Att blunda för tecken på misshandel och vanvård är att kränka det enskilda barnet och dess rättigheter.

Än idag finns det inom svensk myndighetsutövning behov av ett uppdaterat synsätt på vad barn är, behöver och har rätt till. Barnkonventionen står för en sådan uppdaterad syn. Vore barnkonventionen svensk lag skulle myndigheter tvingas uppdatera sina kunskaper – de skulle tvingas ta barns rättigheter och behov på större allvar.

Protestera mot undanflykter då barn far illa på vår Facebooksida eller genom att gilla denna bloggpost!

Läs även Morgan Allins egen berättelse om sin barndom i fosterhem: " Vi hörde hur ni skrek men vad skulle vi göra "

frågade hur jag mådde eller besökte mig överhuvudtaget”, är något som många av offren vittnar om. Per-Erik Åström, som idag arbetar på Rädda Barnen http://www.rb.se/Pages/default.aspx , har jobbat med frågan som utredningssekreterare på uppdrag av regeringen

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.