Malawi

Malawi är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Melker-Dahlstrand_Liza-575x384.jpg
Malawi

Inför Humorgalan 2012 reste författaren, journalisten och UNICEF-ambassadören Liza Marklund tillbaka till Malawi för att träffa Madalitso - en pojke hon träffade första gången för sju år sedan. Madalitso och hans två småsyskon hade då förlorat sin mamma och övergivits av sin pappa och Madalitso kämpade för att de skulle överleva dagen. Idag ser deras tillvaro ljusare ut.

Unicef Logo Swedish
Malawi

Idag är det endast 36 procent av barnen i Malawi som går ut grundskolan, men nu står man inför en stor förändring. Enligt UNICEF har de barn som fått möjlighet att gå i förskola visat större benägenhet att avsluta sin grundskoleutbildning. Därför utvecklas landets förskoleverksamhet i rask takt – redan nu finns 6 000 barncenter för barn mellan 3 och 5 år.

Unicef Logo Swedish
Malawi

UNICEF har utvecklat ett sms-system som gör det möjligt för vårdpersonal att knappa in ett barns hälsouppgifter i mobilen och få omedelbar respons med aktuell diagnos. På så sätt kan undernäring upptäckas och behandlas i tid.

Unicef Logo Swedish
Malawi

Stor fattigdom, dåliga väderförhållanden och dålig skörd tillsammans med hög förekomst av hiv/aids och kolerautbrott gör situationen i Malawi allvarlig. UNICEF finns på plats och ser till att undernärda barn får mat, medicin och att de som blivit föräldralösa på grund av hiv/aids får den hjälp de behöver.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

UNICEF varnar nu för att hiv/aids försvårar insatserna i hungerkatastrofens Malawi. En studie visar att över en fjärdedel av de svårt undernärda barnen är hiv-smittade, och att detta kraftigt minskar möjligheterna att komma tillrätta med barnens undernäring.

Unicef Logo Swedish
Malawi

I Malawi ökar antalet undernärda barn (under 5 år) i en alarmerande fart. UNICEF arbetar med FNs livsmedelsprogram för att förebygga att utvecklingen trappas upp till en ohållbar situation. För att lyckas med det krävs blixtinsatser och mer pengar till området.