UNICEFÄmne
Etiopien

Etiopien

Etiopien är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Världsvattendagen

Smutsigt vatten och bristfällig hygien tar fler barns liv än krig. Varje dag dör 4 000 barn under fem års ålder av uttorkning till följd av diarré, som orsakas av smutsigt vatten och dålig hygien. 22 mars är Världsvattendagen. "Uppmärksamma den genom att skänka en gåva som kan rädda barns liv i Etiopien":http://www.unicef.se/aktuell-insamling

Unicef Logo Swedish
Malaria

UNICEF och etiopiska regeringen genom för en rekordsatsning på malariamediciner och myggnät för att skydda hela landets befolkning mot malaria. Malaria är den enskilt största dödsorsaken i Etiopien.

Unicef Logo Swedish
Etiopien

Hundratals människor har dött och ytterligare tiotusentals har blivit hemlösa på grund av svåra översvämningar orsakade av månadslånga kraftiga regn i Etiopien i östra Afrika.

Unicef Logo Swedish
Etiopien

UNICEF i Etiopien arbetar för att göra skolor i konfliktdrabbade områden i landet till fredszoner. Stridigheter i landet har gjort att många lärare och barn inte vågar komma till skolan. Inte ens på skolgården eller i klassrummen känner sig barnen trygga.

Unicef Logo Swedish
Etiopien

Heger 136 000 barn är kraftigt undernärda och i akut behov av hjälp. UNICEF vädjar om pengar för att hjälpa de drabbade och för att förhindra att problemen återkommer nästa gång regnet faller sent.

Unicef Logo Swedish

På internationella vattendagen den 22 mars vill UNICEF fokusera på att bristen på rent vatten fortfarande är en av de främsta sjukdoms- och dödsorsakerna bland barn under fem år.