Default hero image

UNICEF vill göra skolor

till fredszoner i Etiopien

UNICEF i Etiopien arbetar för att göra skolor i konfliktdrabbade områden i landet till fredszoner. Stridigheter i landet har gjort att många lärare och barn inte vågar komma till skolan. Inte ens på skolgården eller i klassrummen känner sig barnen trygga.

Skribent |

Publicerad |

2006 05 23

Uppdaterad |

2006 05 23

UNICEF vill göra skolor till fredszoner i Etiopien

- Skolor drabbas direkt i alla katastrofer, inte minst i väpnade konflikter, säger Björn Ljungqvist, UNICEFs chef i Etiopien.

- I krig upphör undervisningen nästan omedelbart eftersom lärarna känner sig otrygga i skolan och eleverna är rädda för att gå till och från skolan, säger Ljungqvist.

Lugna dagar för att vaccinera

UNICEF har lång erfarenhet av att skapa tillfälliga och/eller geografiskt avgränsade fredszoner eller vapenvila. Ibland handlar det om några enstaka dagars lugn för att skapa humanitära korridorer med katastrfohjälp, ibland om vapenvila för att kunna vaccinera barn trots pågående krig.

Positiva besked

Det är framför allt i distriktet västra Gambella, en av de värst konfliktdrabbade delarna av Etiopien, som man planerar att skapa fredszoner i och kring skolorna. Lokala myndighet har ställt sig positiva till initiativet. UNICEFs utbildningspersonal ska nu tillsammans med lokala myndigheter utarbeta detaljerna.

De krigförande beslutar tillsammans

För att få bästa möjliga lösning kommer lokala representanter från de olika befolkningsgrupperna bjudas in att besluta om hur skolorna ska bli trygga miljöer och fria från våld. Tidigare erfarenheter visar dessutom att om parterna kan enas om fredszoner, får de ofta en mer försonande inställlning till varandra.

UNICEF hoppas att arbetet ska gå snabbt så att skolorna är fredszoner i september när skolåret börjar i Etiopien.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.