Megafon - UNICEF ungdomar - Tyskland 2023

UNICEF Sveriges valmanifest

inför EU-valet 2024

EU måste göra mer för att förverkliga barns rättigheter i praktiken. Vårt valmanifest beskriver de största utmaningarna som barn och unga idag ställs inför och ger rekommendationer till politiker och partier för hur de kan stärka barns rättigheter.

Skribent |

Publicerad |

2024 05 06

Uppdaterad |

2024 05 06

EU har enorm påverkan på barns liv

Den Europeiska unionen (EU) har stor påverkan på barns välmående och utveckling, både inom unionen och globalt. Att skydda och främja barns rättigheter är en del av fördraget om Europeiska unionen (artikel tre) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  

Men hur ska det göras i praktiken? 

Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024 har UNICEF Sverige tagit fram ett valmanifest som är en vägledning för partier och kandidater till Europaparlamentet om hur barns rättigheter kan stärkas inom EU. Det kan även inspirera väljare och ungdomar som röstar för första gången.  

I detta manifest tar vi upp de viktigaste områdena att fokusera på baserat på UNICEFs analys över de största utmaningar som barn ställs inför just nu – inom EU och globalt. Vi har även konsulterat barn- och ungdomsorganisationer och inkluderat förslag och analyser från dem i manifestet.  

De prioriterade områdena är:  

  • Barn i socioekonomisk utsatthet 

  • Barn och ungas psykiska hälsa 

  • Barns digitala miljö 

  • Barns välmående kopplat till klimat och miljö.  

Som en röd tråd genom alla dessa områden går skola och utbildning av hög kvalitet. Skolan kan och ska ha en utjämnande effekt, men idag ser vi i flera länder hur ojämlikheten mellan barn snarare förstärks av skolsystemet. En mer jämlik skola måste därför vara högsta prioritet för alla politiker såväl på EU-nivå som nationellt och lokalt.  

Övergripande kan våra uppmaningar sammanfattas med tre ord: involvera, integrera och investera. Lyssna på och involvera barn och unga inför beslut som rör dem, ta ansvar för och integrera barns rättigheter inom alla politikområden och investera i barn och unga.  

Vi hoppas att detta manifest ska bidra till att göra det lättare för blivande beslutsfattare inom EU att prioritera barns rättigheter, och inspirera väljare att rösta för barnen. 

Läs vårt manifest här: 

Omslag - valmanifest 2024

Valmanifest till EU-valet 2024

Ett manifest för att tillgodose barns rättigheter genom att involvera, integrera och investera. Utgiven 2024.

| 535KB

Kopiera länk

Relaterade artiklar

U-report text 2024
Sverige

Den 3 maj 2024 lanserar vi U-Report i Sverige, ett verktyg som ska öka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som är viktiga för dem. Den första enkäten handlar om gängkriminalitet.

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.