UN0733510.jpg

UNICEF Sverige i

Almedalen 2023

UNICEF Sverige är på plats i Almedalen 2023 för att möta makthavare, diskutera med andra barnrättsorganisationer och sätta barns rättigheter i fokus för den politiska debatten. Vi arrangerar och deltar i olika seminarier under veckan. Är du på plats? Här är UNICEF Sveriges program under Almedalsveckan.

Skribent |

Publicerad |

2023 06 19

Uppdaterad |

2023 07 21

UNICEF Sverige i Almedalen 2023

UNICEF Sverige är på plats i Almedalen 2023 för att möta makthavare, diskutera med andra barnrättsorganisationer och sätta barns rättigheter i fokus för den politiska debatten. Vi arrangerar och deltar i olika seminarier under veckan. Är du på plats? Här är UNICEF Sveriges program under Almedalsveckan.

Protracted crises - how do we bridge funding imbalances and engage emerging actors?

När: Onsdag 28 juni klockan 16.00 till 16.45

Arrangör: Läkarmissionen / LM International, Swedish International Agriculture Network Initiative (SIANI)

Plats: Donnersgatan 6, "Sverige i Världen"

Beskrivning:

An estimated 340 million people are in need of humanitarian support due to severe and complex armed conflicts that are turning into forgotten protracted crises, fueled by climate change and economic turmoil. Meanwhile, the gap between global needs and humanitarian funding continues to increase.

Medverkande:

 • Johan Forssell, Minister for International Development Cooperation and Foreign Trade, Ministry for Foreign Affairs, Sweden

 • Thomas Davin, Director, UNICEF Office of Global Innovation

 • Mårten Björk, Founder, Ecobarge Sweden AB

 • Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen / LM International

 • Linus Dagerskog, Research Fellow, Stockholm Environment Institute

 • Isabella Olsson (moderator), Head of Global Advocacy, Läkarmissionen / LM International

Miljontals barn utan vaccinationer - global barnhälsa äventyras i tider av kris, krig och katastrof

När: Torsdag 29 juni klockan 15.00 till 15.45

Arrangör: UNICEF Sverige, Läkarmissionen

Plats: Donnersgatan 6, "Sverige i Världen"

Beskrivning:

Miljoner barn har de senaste åren missat livsviktiga vaccinationer. Pandemin har försämrat tillgången till rutinvaccinationer för barn runt om i världen, och sjukdomar som vi i princip hade vaccinerat bort riskerar komma tillbaka. Vi måste prioritera barns hälsa, framförallt i oroliga tider.

Medverkande:

 • Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

 • Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen

 • Johanna Rubin, vaccinexpert, Folkhälsomyndigheten

 • Patrik Stålgren, enhetschef för strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder, Sida

 • Lotta Sylwander (moderator), program- och påverkanschef, UNICEF Sverige

Psykisk hälsa - en global utmaning som behöver globala lösningar. Hur kan biståndet bidra?

När: Fredag 30 juni klockan 15.00 till 15.45

Arrangör: UNICEF Sverige, War Child Sverige, Svenska Röda Korset

Plats: Donnersgatan 6, "Sverige i Världen"

Beskrivning:

Runt en miljard människor beräknas lida av psykisk ohälsa. Samtidigt ökar erkännandet av den viktiga roll psykisk hälsa har för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Hur kan biståndet svara upp mot denna utmaning? Vad kan vara specifika svenska bidrag i det globala arbetet?

Medverkande:

 • Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

 • Peter Brune, generalsekreterare, War Child Sverige

 • Anders Pedersen, chef internationell verksamhet, Svenska Röda Korset

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i mammas famn - DR Kongo 2024
Demokratiska republiken Kongo

I förra veckan talade UNICEFs vice generalsekreterare Ted Chaiban i FN:s säkerhetsråd med anledning av att allt fler barn dödas, skadas och utsätts för våld och övergrepp under krig och konflikter.

Pojke med megafon - Tyskland 2024
Almedalen

UNICEF Sverige är i Almedalen för att se till att barns rättigheter blir en självklar del av den politiska debatten. Är du på plats? Kom förbi så ser vi hur vi kan hjälpas åt att sätta barn och ungas rättigheter på agendan.

U-report text 2024
Sverige

Den 3 maj 2024 lanserar vi U-Report i Sverige, ett verktyg som ska öka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som är viktiga för dem. Den första enkäten handlar om gängkriminalitet.