Möte-med-Pendembu-Mothers-club-Kailahun-Sierra-Leone-575x383.jpg

Vi måste bryta

det onda mönstret

Idag är det internationella flickdagen. Det är lätt att bli deppig och tappa tron på att en förändring är möjlig när man tar del av de omfattande övergrepp och kränkningar som världens flickor utsätts för.

Skribent |

Publicerad |

2014 10 11

Uppdaterad |

2014 10 11

Vi måste bryta det onda mönstret

Bara siffrorna är nästan omöjliga att ta in. Var fjärde flicka mellan 15 och 19 år har utsatts för fysiskt våld innan hennes femtonårsdag. Var tionde tjej under 20 år har utsatts för sexuella övergrepp. 250 miljoner unga kvinnor tvingades in i ett äktenskap innan hon fyllde 15 år. Dessa fakta finns med i UNICEFs nyligen släppta rapport Hidden in plain sight om våld mot barn i världen.

Möte-med-Pendembu-Mothers-club-Kailahun-Sierra-Leone-575x383.jpg

Problemet är inte bara omfattningen. Flickorna känner ofta inte till sina rättigheter. Och de flesta av dem lever dessutom i en miljö där dessa kränkningar är mer eller mindre socialt accepterade. Hälften av alla flickor mellan 15 och 19 år tycker själva att en man under vissa omständigheter har rätt att slå sin fru.

För att bryta detta onda mönster behövs att djupt rotade attityder och värderingar förändras. Kunskapen om och respekten för barns rättigheter måste öka. Flickors liv och utveckling behöver värderas lika högt som pojkars. Män och pojkar (som ofta är förövare) måste lära sig att lösa konflikter utan våld.

Hur får vi då detta att hända? Man måste så klart arbeta på många olika sätt. Viktigt är att i grunden ha lagstiftning som tydligt förbjuder barnäktenskap. UNICEF och andra organisationer har under årtionden också utvecklat insatser som vi ser fungerar för att ändra attityder och värderingar.

Några exempel: Det är insatser som dessa som vi måste stödja för att bryta det onda mönstret av våld och övergrepp.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

un0627014-scaled-e1660742072366.jpg
Afghanistan

Ett år efter att talibanerna tog makten i Afghanistan är situationen för landets barn värre än på länge. Afghanistan är idag en av de värsta platserna i världen för ett barn att växa upp på, och extra svårt är det för flickor.

arifa-omid-scaled-1.jpg
Internationella kvinnodagen

I samband med internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma den diskriminering som många flickor utsätts för redan innan födseln. Och som förföljer dem livet ut. Vi vill göra det genom ett brev skrivet av afghanska Arifa Omid som väntar sitt tredje barn – sin första flicka.

uni231917.jpg
Agenda 2030

Fler flickor går idag i skolan än någonsin tidigare, men mycket lite har förändrats när det gäller det våld och den diskriminering som flickor utsätts för, varnar UNICEF i en ny rapport.