UNICEFÄmne
Internationella flickdagen

Internationella flickdagen

Den 11 oktober är en dag för att fira flickor runt om i världen och främja deras rättigheter. Datumet belyser UNICEFs prioritet av att ge flickor lika tillgång till utbildning, hälsa och möjligheter att delta i samhället.

Flickdagen2017-575x345.jpg
Internationella flickdagen

Idag på internationella flickdagen sätter vi fokus på världens flickor – framför allt de miljoner flickor som lever i områden drabbade av konflikt eller naturkatastrofer. De riskerar att drabbas av av våld, tvingas in i barnarbete eller gifta sig medan de fortfarande är barn. Det arbetar UNICEF för att ändra på.

flickadagen1510-575x383.jpg
Internationella flickdagen

Idag är det FN:s internationella flickdag. Många flickor i världen lever i en utsatt situation styrd av diskriminerande och förtryckande traditioner, attityder och värderingar. Redan innan de föds är många flickor diskriminerade och orättvisorna fortsätter sedan genom hela livet.

Möte-med-Pendembu-Mothers-club-Kailahun-Sierra-Leone-575x383.jpg
Internationella flickdagen

Idag är det internationella flickdagen. Det är lätt att bli deppig och tappa tron på att en förändring är möjlig när man tar del av de omfattande övergrepp och kränkningar som världens flickor utsätts för.