Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022

Extremväder kan tvinga över

110 miljoner barn på flykt

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

Skribent |

Publicerad |

2023 10 06

Uppdaterad |

2023 10 06

Ny rapport: Över 110 miljoner barn riskerar att tvingas på flykt på grund av extremväder

Under de kommande 30 åren beräknas mer än 110 miljoner barn tvingas lämna sina hem på grund av extremväder. För barnen innebär det en risk att separeras från sina föräldrar vilket i sin tur ökar risken för utnyttjande, människohandel och övergrepp. Väl på flykt förlorar barnen möjligheten att gå i skolan, vilket får djupgående konsekvenser för deras möjligheter i livet. Tillgången till hälsovård, rent vatten och sanitet blir osäker och i dess spår kommer undernäring, missade vaccinationer och sjukdomar.

Osynliga i statistiken

Mellan 2016 och 2021 tvingades 43 miljoner barn lämna sina hem på grund av översvämningar, torka, stormoväder och bränder. Det är barn som fram tills nu varit osynliga i statistiken, bland annat eftersom data om migrationsströmmar sällan är uppdelade på ålder. Därför har UNICEF tillsammans med Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), i samarbete med Patrick J McGovern Foundation, utvecklat en modell för att fastställa risken för framtida tvångsförflyttningar och migration på grund av väderrelaterade katastrofer med hjälp av historiska data.

Familj-klimatflyktingar-filippinerna-2022
Familjen Baraguir vistas i ett evakueringscenter i Sultan Kudarat, i södra Filippinerna, efter att de fördrivits av den tropiska stormen Nalgae.© UNICEF/UN0726762/Salvador

Alla drabbas men de fattigaste är mest utsatta

Kina och Filippinerna är bland de länder som har flest barn på flykt på grund av extremväder i absoluta tal. Men små ö-nationer och länder på Afrikas horn drabbas hårdast i procentuell andel av befolkningen. Även höginkomstländer drabbas av extremväder men eftersom de har tidiga varningssystem på plats, planer för förebyggande åtgärder och en robustare samhällsstruktur så blir konsekvenserna för befolkningen, och även barnen, inte katastrofala i samma utsträckning.

De största riskerna framåt

Rapporten visar att Sydasien är den region där det högsta antalet barn riskerar att tvingas lämna sina hem på grund av extremväder i framtiden. Men sett till andel av befolkningen är det barn i Latinamerika och Karibien som löper den högsta risken att fördrivas. 

Familj-Klimatet-Somalia-2022
Khadijo sitter med sina barn utanför deras provisoriska hus i utkanten av Mogadishu i Somalia. Familjen har tvingats fly på grund av torkan i landet och yngsta barnet, tvååriga Sabirin, behandlas mot undernäring i ett UNICEF-stött hälsocenter. © UNICEF/UN0716324/Yusuf

Vad gör UNICEF

UNICEF samarbetar med regeringarna i de länder som är mest utsatta för att hjälpa dem att förbereda sig för klimat- och väderkatastrofer. Målet är att minimera risken för att barn och familjer ska behöva fly. 

  • Vi stödjer regeringarna med utveckling och implementering av strategier för anpassning till klimatförändringarna, för att minimera de negativa konsekvenserna för barnen. Klimatkrisen är en barnrättskris.

  • Vi hjälper till att designa motståndskraftiga och flexibla lösningar och system, som går att flytta, för att kunna nå och skydda barn före, under och efter en katastrof. Det kan till exempel handla om möjligheten att få tillgång till rent dricksvatten för att förhindra att livsfarliga sjukdomar bryter ut. Eller att upprätta tillfälliga hälsokliniker och utbildningscenter så att barnen får nödvändig sjukvård och en trygg plats att vara på, fastän hela livet vänts upp och ner.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Vatten-Kongo.jpg
Klimatförändringar

Det är värre än vi trott. Men ännu finns en chans att undvika total katastrof - om världens ledare agerar nu. Så kan FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport sammanfattas. Varför agerar inte världens ledare?

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0705925.jpg
Pakistan

Det har gått en månad sedan Pakistan drabbades av de värsta monsunregnen i historien. Azaan Ali, 16 månader, såg halva sitt hem svepas bort i översvämningen. Nu kämpar hans familj för att överleva.