roland.jpg

Dagens undanflykt: "Lagen som

samhället struntar i"

Skribent |

Publicerad |

2011 11 11

Uppdaterad |

2011 11 11

Dagens undanflykt: "Lagen som samhället struntar i"

För en tid sedan kunde vi läsa i SvD en artikel av journalisten Elisabeth Sandlund. Artikeln fokuserar på den unika lagen om service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen är en rättighetslag som skall göra det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att trots funktionsnedsättning bli delaktiga i samhället. Lagen existerar i många fall endast på pappret.

Lagen ger rätt till olika insatser som ledsagarservice, personlig assistans och kortidsvistelse. Problemet är att kommuner och landsting dagligen struntar i lagen. Motivet för detta är krasst ekonomiskt tänkande. LSS är egentligen inte förhandlingsbar. Den är lika tvingande som Skollagen. I artikeln nämns ett exempel att kommunen skulle kalla till presskonferens och hävda följande: "Vi vet vad det står i lagen men vi har inte råd att följa den. Vi har bestämt att slopa nionde årskursen. Vi har så duktiga lärare att eleverna lär sig det de behöver veta under åtta år". Det skulle bli ett ramaskri och utbildningsminister Björklund skulle inte tveka att kritisera kommunen.

Om det i stället skulle handla om ett barn med funktionsnedsättningar, som inte får tillräckligt personligt stöd i skolan på grund av tvister mellan olika huvudmän om vem som är ansvarig, är det med all säkerhet annorlunda. Då kan vi utgå från att man som förälder får stå ensam upp för att försvara sitt barns rätt.

Barnkonventionen har en särskild artikel (artikel 23) som ger barn med funktionsnedsättningar rätt till ett anständigt liv och delaktighet i samhället. Om barnkonventionen vore lag i Sverige skulle det på ett tydligare sätt tvinga huvudmännen att respektera LSS .

LSS skall också fungera som en möjlighet för barnen att bli självständiga och frigöra sig från sina föräldrar. Detta ska göras möjligt genom eget boende, ledsagarservice och daglig verksamhet. I själva verket präglas besluten av godtycke och snålhet vilket saboterar lagens intentioner. I barnkonventionen poängteras i samma artikel möjlighet till självständighet och individuell utveckling. Detta struntar ansvariga myndigheter i praktiken ofta i.

För att ge barn ett bättre skydd och tvinga myndigheter att följa lagen måste barnkonventionen göras till lag i Sverige . Först då kommer det att bli slut med att skylla på bristande ekonomi och oklara ansvarsförhållanden så att barn med funktionsnedsättningar får behövligt stöd.

Roland Håkansson,

Ledamot i UNICEF Sveriges styrelse och ordförande i Shia , paraplyorganisation för svenska handikapporganisationers internationella utvecklingssamarbete. Shia står för Solidarity, Human Rights, Inclusion, Accessibility. Läs Rolands blogg för Shia här!

roland.jpg

Protestera mot undanflykter när barns rättigheter kränks på vår Facebooksida (skriv under med din profilbild, det tar bara en minut). Gilla denna bloggpost och har du inte sett vår film om undanflykter , se den nu och sprid den gärna vidare.

Vill du stödja UNICEF Sverige regelbundet, bli Världsförälder !

Kopiera länk

Relaterade artiklar

VF-2015-575x383.jpg

Lena Nelson är en av UNICEFs alla Världsföräldrar. Inför Humorgalan 2015 reste hon och dottern Malin till Kirgizistan och mötte barn som lever med funktionsnedsättningar. Många av barnen lämnas bort och bor på barnhem.

Unicef Logo Swedish
Afrika

På mitt första riktiga jobb lärde jag mig mycket av min kollega Mikael. Han tog sig fram på arbetsplatsen helt utan hjälpmedel, trots att han är blind sen födseln. Han kunde helt enkelt höra var väggar och möbler befann sig av ljudet när han gick.

Trung-och-Nhi-575x382.jpg
Vietnam

Igår släpptes UNICEFs årliga rapport The State of the World’s Children som i år fokuserar på barn med funktionsnedsättning. Rapporten visar bland annat att de löper högre risk än andra barn att gå miste om skolgång, omsorg, sjukvård och näring. Alldeles för många barn med funktionsnedsättning diskrimineras och görs osynliga i samhället, trots att de har samma rättigheter som alla andra barn.