Default hero image

Varje år lämnar 12, 4 procent av alla niondeklassare, ungefär 12 000 elever, grundskolan utan att ha behörighet till gymnasiet.  Och cirka 10 procent av Sveriges gymnasieelever hoppar av skolan.

Skribent |

Publicerad |

2014 06 03

Uppdaterad |

2014 06 03

Skolan får inte vara en arena där utanförskap förstärks

UR:s programserie Sverige sviker lyfter fram det sociala utanförskapet bland barn och unga i Sverige, sett ur ett barnperspektiv. Det är berättelser om socioekonomisk utsatthet, socialt arv och en skola där likvärdigheten är på nedgång och att barn i utanförskap får allt svårare att delta.

Utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap bland barn och unga. Vi är många som oroas över flertaletrapporter

den senaste tiden om att den svenska skolan har en likvärdighet som är på nedgång och att ett barns möjligheter att få bra skolresultat i allt högre utsträckning påverkas av dess bakgrund och boendekommun. Vi är många som oroas över barns och ungas berättelser om att skolan är en arena där utanförskap riskerar att förstärkas, snarare än att verka kompensatoriskt. Barn har enligt barnkonventionen rätt till kvalitativ utbildning, delaktighet och inflytande i sina egna liv och i samhället. I utövandet av de rättigheterna får inte faktorer som bakgrund eller boendekommun spela in.

På vår skola är säkert över 50 procent utan betyg, men skolan bryr sig inte

Vissa har föräldrar som kan hjälpa med läxor, så är det inte för mig

Jag har missat mycket i skolan och nu känns det som att det är kört. Det känns som att det är uppbyggt så, att chanserna ska bli mindre och mindre. Att dom som redan har det bra får det bättre, medan dom som har det sämre får det sämre (Fler citat från barn och unga finns i vår rapport Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige .)

För att barn i socialt utanförskap ska få sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda krävs följande:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

sid_2020_hero_0.jpg
Sverige

Konsekvenserna av nätmobbning kan vara förödande. När barn och unga tillbringar mer tid online under covid-19-pandemin ökar risken. I en global kampanj har UNICEF tillsammans med ungdomar, sociala medieplattformar och barnskyddsexperter, tagit fram råd till unga och föräldrar för att stoppa nätmobbning och förhindra att någon drabbas.

IMG_7009.jpg
Sverige

2017 tillsattes en utredning för att se över socialtjänstlagen och i dag lämnar UNICEF Sverige in sitt remissyttrande. Vi konstaterar besviket att utredningen inte når hela vägen fram. Bland annat saknas barns rätt till delaktighet, och direktivet om “inga ökade kostnader” rimmar illa med den verklighet där lagen ska tillämpas.

1509-förslag-generisk-bild-från-kampanj-2013_7.jpg
Sverige

Under senare tid har den eskalerande gängkriminaliteten uppmärksammats stort i media. I många fall är barn både förövare och brottsoffer. En djupt tragisk utveckling, inte minst för ett land med både resurser och förutsättningar att stävja den. Idag äger en särskild debatt rum i riksdagen på temat, och mot den bakgrunden vill UNICEF Sverige ge några konkreta förslag.