Sven-Erik-Alhem_Foto-Therese-Wiberg-575x358.jpg

Alhem: Barn har svårt

att göra sin rätt gällande

Idag på internationella brottsofferdagen gästbloggar Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande, Sven-Erik Alhem, hos UNICEF – om vikten av att ändra svensk lagstiftning för att skydda barn mot våld i hemmet. "Likheten inför lagen är inte fullkomlig."

Skribent |

Publicerad |

2018 02 22

Uppdaterad |

2018 02 22

Sven-Erik Alhem: Barn har svårt att göra sin rätt gällande

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige. Foto: Therese Wiberg.

Var och en av oss som utsätts för brott blir påverkade av det. Det är en självklarhet att det är stora skillnader mellan att få sin cykel stulen, om än för tionde gången, jämfört med att bli slagen och på annat sätt misshandlad. Inte minst som barn under sin uppväxt.

Ibland är brottet av sådan allvarlig karaktär att vi som inte utsatts för det knappast ens vågar tänka tanken på hur vi skulle klara av det. Jag tänker till exempel osökt nu – under pågående terroristrättegång i Stockholms tingsrätt – på de många människor som på olika sätt drabbats av ett livslångt lidande som en följd av att de råkat befinna sig på Drottninggatan, precis vid tidpunkten då Akilov med sin tillgripna tunga lastbil bestämt sig för att brutalt söka ta livet av så många människor som möjligt, genom att med fordonet meja ner dem. För de mördades anhöriga är det självklart att gärningen medför att de får lida resten av sina liv som en följd av förlusten.

Det är mycket som krävs av varje brottsoffer för att ta till vara sin rätt. Likheten inför lagen är inte fullkomlig. Det finns människor som har lättare för att kunna hävda sin rätt, och se till att de rättigheter som tillkommer varje målsägande tillgodoses, medan andra har det betydligt svårare. Detta gäller framför allt barn som både utsätts för våld eller bevittnar våld i familjen.

Oavsett om det är fråga om ställning som brottsoffer, misstänkt eller vittne, är det lätt att konstatera att den som till exempel har en psykisk funktionsnedsättning eller som är barn har mycket svårare att göra sin rätt gällande.

Inom Brottsofferjouren Sverige, där jag är verksam som förbundsordförande, värnar vi särskilt alla brottsoffer som av det ena eller andra skälet har svårare att klara av situationen efter att ha utsatts för brott. Anhöriga till dem som dödats genom brott är en grupp som också är särskilt utsatt och som ofta under lång tid är i behov av ett medmänskligt stöd. Inom Brottsofferjouren Sverige är vi också noga med att skilja mellan det stöd som våra stödjare inom de lokala brottsofferjourerna kan ge, och det professionella stöd som ofta också erfordras. Där är samhällets resurser dessvärre ofta alltför knappa.

Under Almedalsveckan 2017 deltog jag på UNICEF Sveriges seminarium för att prata om det svaga rättsliga skyddet för barn som bevittnar våld i hemmet. Barn som bevittnar våld i hemmet saknar alltjämt målsägandestatus eftersom de formellt inte har utsatts för något brott.

Jag är glad över att UNICEF uppmärksammar frågan, och att vi därmed blir fler som vill lyfta behovet av en lagändring och attitydförändring i samhället vad gäller barn som utsätts för våld i hemmet.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

Allt våld mot barn måste förbjudas och bli straffbart enligt lag. Skriv under UNICEFs krav och hjälp oss att sätta press på politikerna:

 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

IMG_7009.jpg
Våld i hemmet

Igår kom äntligen propositionen om barnfridsbrottet, en ny straffbestämmelse som innebär att det blir olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Det nya lagförslaget är ett viktigt steg för att stärka barns rättigheter och göra fler former av våld mot barn straffbara.

nin-rung-2-scaled.jpeg
Sverige

Coronapandemin innebär en kris av sällan skådat slag. En kris som slår extra hårt mot barn i utsatta situationer. Idag gästbloggar Nina Rung, kriminolog och grundare av ideella föreningen Huskurage, om hur vi ska garantera barns skydd framför föräldrarnas rätt.

un0220698.jpg
Våld i hemmet

Ett viktigt steg framåt tas nu för att göra fler former av våld mot barn straffbart. En statlig utredning som presenterats föreslår att en ny straffbestämmelse, barnfridsbrottet, ska införas som gör det olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Idag skickar vi in vårt remissvar på förslaget. Vi är över lag mycket positiva men belyser också en del rättsliga dilemman där barnets rättigheter får ge vika för rättsliga grundprinciper.