UNI88652-575x377.jpg

Omfattande våld mot

barn i världen

En av tio flickor i världen har utsatts för sexuella övergrepp. En femtedel av alla mordoffer är barn och ungdomar. En ny rapport från UNICEF visar skrämmande resultat när det gäller omfattningen av våld mot barn.

Skribent |

Publicerad |

2014 09 04

Uppdaterad |

2014 09 04

Omfattande våld mot barn i världen

Foto: © UNICEF/Ramoneda

Rapporten Hidden in Plain Sight är den största sammanställningen som har gjorts rörande det globala våldet mot barn, och bygger på data från 190 länder. Den visar hur våldet är allestädes närvarande, även på platser där barn borde få vara trygga: i hem, skolor och bostadsområden. Den lyfter också fram de attityder som vidmakthåller och rättfärdigar våld mot barn, och hur barn som utsatts för våld är mer benägna att bli arbetslösa, leva i fattigdom och vara våldsamma mot andra.

— Det här är obekväma fakta som ingen regering eller förälder vill kännas vid, säger Anthony Lake, chef för UNICEF. Men om vi inte konfronterar verkligheten bakom statistiken – och ser barnet vars rättigheter har kränkts – kommer vi aldrig att kunna förändra synsättet att våld mot barn är normalt och tillåtet.

I rapporten framkommer bland annat följande:

Sexuellt våld:   Omkring 120 miljoner flickor under 20 år (ungefär en av tio) har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. 84 miljoner unga flickor mellan 15 och 19 år (en av tre) som är eller har varit gifta, har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av sina män. I Kongo-Kinshasa och Ekvatorialguinea är förekomsten av våld i nära relationer så hög som 70 procent. I Uganda, Tanzania och Zimbabwe förekommer det i runt 50 procent av relationerna.

Mord: 95.000 barn och unga under 20 år mördades under 2012. Det är en femtedel av alla mordoffer i världen. Mord är den vanligaste dödsorsaken bland pojkar mellan 10 och 19 år i Panama, Venezuela, El Salvador, Trinidad och Tobago, Brasilien, Guatemala och Colombia. Nigeria har det högsta antalet barnamord – 13.000. Bland länderna i Västeuropa och Nordamerika har USA flest antal mord på barn.

Mobbning: En av tre elever mellan 13 och 15 år i världen mobbas regelbundet i skolan. I Samoa är samma siffra tre av fyra elever. Nära en tredjedel av elever i åldrarna 11 – 15 år i Europa och Nordamerika uppger att de mobbar andra barn – i Litauen och Rumänien är det sex av tio elever som säger att de mobbar andra.

Fysisk bestraffning: Cirka 17 procent av barn i 58 länder utsätts för allvarliga former av fysisk bestraffning (slag mot huvud, öron och ansikte eller upprepade hårda slag).  I Tchad, Egypten och Jemen utsätts mer än 40 procent av barn mellan två och 14 år för allvarligt fysiskt våld. Tre av tio vuxna i världen anser att fysisk bestraffning behövs för att uppfostra barn ordentligt. I Swaziland anser 82 procent att det är nödvändigt.

Attityder till våld: Nära hälften av alla flickor mellan 15 och 19 år (126 miljoner) anser att en man har rätt att slå sin fru under vissa omständigheter. I Afghanistan, Guinea, Jordanien, Mali och Östtimor är det 80 procent som tycker så. Data från 30 undersökta länder visar att sju av tio flickor som blivit offer för fysiska eller sexuella övergrepp aldrig hade sökt hjälp – många uppgav att de inte trodde att det rörde sig om övergrepp eller att de inte uppfattade det som ett problem.

Rapporten framhåller sex strategier som kan stärka och hjälpa hela samhällen – från familjer till regeringar – att förhindra och minska våldet mot barn. Det handlar bland annat om att stödja föräldrar, förändra attityder, stärka rättsliga system och sociala skyddsnät samt öka kunskapen om vilka mänskliga och socio-ekonomiska förluster som våldet för med sig.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

IMG_7009.jpg
Våld i hemmet

Igår kom äntligen propositionen om barnfridsbrottet, en ny straffbestämmelse som innebär att det blir olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Det nya lagförslaget är ett viktigt steg för att stärka barns rättigheter och göra fler former av våld mot barn straffbara.

nin-rung-2-scaled.jpeg
Sverige

Coronapandemin innebär en kris av sällan skådat slag. En kris som slår extra hårt mot barn i utsatta situationer. Idag gästbloggar Nina Rung, kriminolog och grundare av ideella föreningen Huskurage, om hur vi ska garantera barns skydd framför föräldrarnas rätt.

un0220698.jpg
Våld i hemmet

Ett viktigt steg framåt tas nu för att göra fler former av våld mot barn straffbart. En statlig utredning som presenterats föreslår att en ny straffbestämmelse, barnfridsbrottet, ska införas som gör det olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Idag skickar vi in vårt remissvar på förslaget. Vi är över lag mycket positiva men belyser också en del rättsliga dilemman där barnets rättigheter får ge vika för rättsliga grundprinciper.