UNI153490-575x383.jpg

Brutalt våld drabbar barn

i Centralafrikanska republiken

Våldet och de oerhörda grymheterna mot barn i Centralafrikanska republiken fortsätter. Ett halvår efter att striderna nådde huvudstaden Bangui har barn dödats och stympats, och tusentals barn befinner sig på flykt.

Skribent |

Publicerad |

2014 06 13

Uppdaterad |

2014 06 13

Brutalt våld drabbar barn i Centralafrikanska republiken

Foto: © UNICEF/Menezes

– Våldet i Centralafrikanska republiken är extremt upprörande i sin brutalitet, och barnen har inte skonats, säger Souleyman Diabaté, chef för UNICEF i Centralafrikanska republiken. I genomsnitt har minst ett barn dödats eller stympats varje dag under de senaste sex månaderna. Denna spiral av brutalitet och vedergällning måste få ett slut.

UNICEF har kunnat bekräfta att 277 barn har stympats och 74 barn har dödats under det senaste halvåret. Men det verkliga antalet är betydligt högre än så. Beroende på det oavbrutna våldet och säkerhetsläget i vissa delar av landet, har UNICEF dock inte kunnat bekräfta alla fall av våld mot barn.

Läget i landet har på nytt förvärrats, och tvingar åter ett ökande antal människor att fly från sina hem. Mer än en halv miljon människor befinner sig nu på flykt inom landet – minst hälften av dem är barn.

Ytterligare 347 000 människor, varav två tredjedelar är barn, har flytt från landet och befinner sig nu främst i Kamerun, men även i Tchad, Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville.

UNICEF arbetar för att skydda barnen från våld och skapa trygga platser där de mest drabbade barnen kan få utbildning och psykosocialt stöd. Barn som har skilts från sina familjer registreras så att de ska kunna återförenas med dem så fort som möjligt. UNICEF förhandlar också med väpnade grupper som har rekryterat barn för att se till att de släpps, och om möjligt, återföra dem till deras hemmiljö.

UNICEF ger också humanitär hjälp till familjer på flykt, till exempel rent vatten, sanitet och andra nödvändigheter som presenningar, mattor och dunkar.

Bristen på finansiering är dock stor. För att täcka kostnaderna för UNICEFs insatser under 2014 behövs drygt 800 miljoner kronor, och när halva året nu har gått har endast 25 procent av pengarna kommit in.

– Vi har åtagit oss att finnas här och göra allt vi kan för barnen i Centralafrikanska republiken, säger Souleyman Diabaté. Men det internationella samfundet måste bidra med sin del också.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

IMG_7009.jpg
Våld i hemmet

Igår kom äntligen propositionen om barnfridsbrottet, en ny straffbestämmelse som innebär att det blir olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Det nya lagförslaget är ett viktigt steg för att stärka barns rättigheter och göra fler former av våld mot barn straffbara.

nin-rung-2-scaled.jpeg
Sverige

Coronapandemin innebär en kris av sällan skådat slag. En kris som slår extra hårt mot barn i utsatta situationer. Idag gästbloggar Nina Rung, kriminolog och grundare av ideella föreningen Huskurage, om hur vi ska garantera barns skydd framför föräldrarnas rätt.

un0220698.jpg
Våld i hemmet

Ett viktigt steg framåt tas nu för att göra fler former av våld mot barn straffbart. En statlig utredning som presenterats föreslår att en ny straffbestämmelse, barnfridsbrottet, ska införas som gör det olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Idag skickar vi in vårt remissvar på förslaget. Vi är över lag mycket positiva men belyser också en del rättsliga dilemman där barnets rättigheter får ge vika för rättsliga grundprinciper.