Ed-Kashi-Vietnam480-1.jpg

Skribent |

Publicerad |

2011 02 07

Uppdaterad |

2011 02 07

Vietnam: Arvet från ett krig - en fotoserie om krigets oändliga lidande

Varje år utses UNICEF Photo of the Year, år 2009 vann svensken Johan Bävman med sin bildserie Albino – i skuggan av solen . År 2010 gick resan till Vietnam och priset till den amerikanske fotografen Ed Kashi som med sin fotoserie Vietnam: Arvet från ett krig, skildrar krigets oändliga lidande. Nedan (och ovan) kan du se ett urval av bildserien och den text som presenterades på UNICEF Photo of the Years sajt .

Ed-Kashi-Vietnam480-2.jpg
Foto: Ed Kashi

Vietnamkriget slutade år 1975. USA drog tillbaka sina trupper och Nord - och Sydvietnam återförenades. Efter 35 år, hade världens strålkastarljus på Vietnam slocknat men för det vietnamesiska folket var arvet från den amerikanska krigsföringen högst aktuell. Det var ett grymt och brutalt krig som också var mycket skadligt för miljön. Amerikanska styrkor hade använt bekämpningsmedlet Agent Orange för att förstöra det bladverk som nordvietnameserna gömde sig under.

Agent Orange innehåller dioxiner som är kända för att orsaka cancer och skador på generna. Effekterna av det giftiga ämnet kan ses hos det vietnamesiska folket än i dag: cancer, immunsjukdomar och svåra missbildningar. Enligt officiella uppskattningar  finns det 1,2 miljoner funktionshindrade barn i Vietnam. På landsbygden är andelen funktionshindrade barn betydligt högre än i städerna. 9-åriga Nguyen Thi Ly är ett sorgligt exempel på detta giftiga arv.

Ed-Kashi-Vietnam480-3.jpg
Foto: Ed Kashi
Ed-Kashi-Vietnam480-4.jpg
Foto: Ed Kashi
Ed-Kashi-Vietnam480-5.jpg
Foto: Ed Kashi

Nguyen Thi Ly och alla andra drabbade barnen som fotograferats av Ed Kashi bor i Da Nang.  Da Nang var en amerikansk bas för verksamheten där massor av Agent Orange lagrades. 56.000 av stadens 800.000 invånare lider av funktionshinder som orsakats av kemisk krigföring. Idag forskas det i Da Nang kring de effekter Agent Orange haft på bland annat miljö och hälsa. Forskningen finansieras av den amerikanska regeringen och av hjälporganisationer.

Ed-Kashi-Vietnam480-6.jpg
Foto: Ed Kashi
Ed-Kashi-Vietnam480-7.jpg
Foto: Ed Kashi
Ed-Kashi-Vietnam480-8.jpg
Foto: Ed Kashi

UNICEF stödjer Vietnams funktionshindrade barn, främst genom donationer från amerikanska stödprogram, med målet att de skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt och skyddas från diskriminering. Med sina bilder vill Ed Kashi visa att krig även påverkar kommande  generationer samt - och att det oftast inte finns något tydligt slut i sikte. I sin bildserie visar Ed Kashi vardagslivet för två familjer som får hjälp från organisationen "Children of Vietnam".

Ed-Kashi-Vietnam480-9.jpg
Foto: Ed Kashi
Ed-Kashi-Vietnam480-10.jpg
Foto: Ed Kashi
Ed-Kashi.jpg
Ed Kashi

- Jag tror djupt på den kraft stillbilder har för att förändra människors sinnen, säger Kashi om sitt arbete.  Med sina bilder vill han visa att krig orsakar oändligt lidande - inte bara för en generation.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.

UN0767963.jpg
Ukraina

Utanför hörs flyglarmet. Samtidigt lägger sig barnen för att vila i ett skyddsrum på en förskola i Ukraina. Tidigare fick de gömma sig bakom väggar när larmet gick. Men tack vare UNICEF och våra partner kan barnen nu vila tryggt.

un0632758.jpg
Ukraina

Kriget i Ukraina har nu pågått i sex månader. Miljontals barn och familjer har tvingats fly från sina hem, familjer har splittrats och städer förstörts. Som alltid är det barnen som betalar det högsta priset. UNICEF finns på plats med akuta insatser för att möta de enorma behoven.