Default hero image

35 000 människor har nyligen flytt undan kriget i norra Sri Lanka. Men, uppskattningsvis är mer än 100 000 människor fortfarande instängda ikonfliktområdet. Av dem är tiotusentals barn.

Skribent |

Publicerad |

2009 04 22

Uppdaterad |

2009 04 22

UNICEF flyger in förnödenheter till utsatta i norra Sri Lanka

Idag tisdag flyger UNICEF in förnödenheter till flyktingar i norra Sri Lanka. Häromdagen flög vi in in 50 ton förnödenheter för att hjälpa de över 100 000 människor som flytt undan senaste tidens strider i landet. Hjälpen består bland annat av mediciner, vattenreningsutrustning, sockersaltlösning och näringstillskott för barn.

35 000 människor har nyligen flytt undan kriget i norra Sri Lanka. Men, FN uppskattar att mer än 100 000 människor fortfarande är instängda i konfliktområdet - en 14 kvadratkilometer stor strandremsa i norra Sri Lanka. Av dem är tiotusentals barn. Om striderna fortsätter och de Tamilska tigrarna (LTTE) vägrar låta folk lämna området är risken stor att många fler barn och vuxna dödas.

UNICEF vädjar om vapenvila

Den senaste vågen av stridigheter tyder på att kulmen ännu inte är nådd och eftersom så många  människor befinner sig på en liten yta riskerar många att dö. UNICEF vädjar om vapenvila så att biståndsarbetare kan få tillgång till konfliktområdet och att de civila som vill lämna området kan göra det riskfritt.

Inbördeskriget i Sri Lanka, mellan de tamilska rebellerna och regeringen, har pågått under två årtionden. 1983 började LTTE kämpa för att göra de tamilska områdena i norr till en egen stat. De båda folkgrupperna har levt på ön sedan tusentals år tillbaka.

2002 förhandlades en vapenvila fram som regeringen bröt förra året. Sedan årsskiftet har regeringen tagit över fler och fler av LTTEs fästen och omringat dem på den strandremsa där striderna nu fortfarande pågår.

Överbelastade läger

Just nu befinner sig ca 65 000 flyktingar i flyktingläger i Vavuniya, Jaffna och Mannar. Dessa läger är redan överbelastade trots att de som nyligen flytt konfliktområdet ännu inte kommit fram.

Kvinnor och barn som kommer från konfliktområdena har under en längre tid fått leva under extrema förhållanden, med till exempel brist på mat. UNICEF och FN förespråkar starkt en omflyttning av flyktingarna så att levnadsförhållandena blir bättre. Under tiden förses de med UNICEFs katastrofhjälp.

UNICEF ger katastrofhjälp

UNICEFs katastrofhjälp för barn och deras familjer innebär att undernärda barn och deras föräldrar förses med mat, rent vatten, latriner och hygienfaciliteter, sjukvårds-kit, tillfälliga skolor och undervisningsmaterial för barn. Samtidigt stöttar UNICEF sjukhusen inför de ökade behoven av vård av barn och psykosocial hjälp. UNICEF hjälper även till i arbetet med att identifiera barn som kommer ensamma och hitta deras anhöriga.

Vill du hjälpa barn i katastrofer? Skänk en gåva här.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fatima i klassrum - Sudan 2024
Sudan

Det surrar av aktivitet, som i en bikupa, på UNICEF-stödda lärocentret Alshargia i delstaten Kassala i Sudan. Här får barn på flykt undan kriget en fristad och möjlighet att uppleva trygghet och normalitet för en stund. Skolorna i landet är stängda sedan länge.

Flicka i Sudan äter RUTF
Sudan

Ett år har gått sedan kriget i Sudan bröt ut. Ett krig som har lett till en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Fyra miljoner barn är på flykt och 730 000 barn lider av den dödligaste formen av undernäring.

Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop
Ukraina

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.