skolpaket-for-en-flicka_-unicef_faffin_un0122322.jpg

För alla flickors

mensliga rättigheter

Vad skulle du göra om du några dagar i månaden förbjöds att umgås med dina vänner? Hindrades från att laga mat, gå i skolan, att sova i en säng eller ens gå ut? Det är många flickors verklighet när de får sin mens. Starka tabun och brist på kunskap gör att flickors utveckling hålls tillbaka. Det vill vi på UNICEF lyfta i samband med internationella flickdagen.

Uppskattningsvis menstruerar 1,8 miljarder flickor över hela världen. Ändå vet ungefär hälften av alla flickor i Sydasien inte vad mens är innan de själva börjar menstruera, enligt en rapport som UNICEF gjort tillsammans med WaterAid. Brist på kunskap och starka tabun kring mens finns i många delar av världen.

I många länder går flickor inte till skolan när de har sin mens, ofta på grund av skam, men också för att skolorna inte är tillräckligt utrustade med separata toaletter för flickor och pojkar. I värsta fall hoppar flickorna av skolan helt och hållet, vilket resulterar i att de inte får den utbildning de behöver för att själva kunna bestämma över sina liv och ta sig ur fattigdom och förtryck. 

Att flickor inte får möjlighet att utbilda sig drabbar inte bara flickorna själva. Det skapar också stora konsekvenser för samhället.

Om fler flickor får utbildning skulle den ekonomiska tillväxten öka, barnäktenskapen och fattigdomen skulle minska och det skulle bidra till jämställdhet och demokratisk utveckling.

Okunskap och myter exkluderar kvinnor och flickor från samhället

Den enorma okunskapen kring mens skapar utrymme för myter som styr flickornas liv. “Du kan dö om du kommer i kontakt med en kvinna som har mens”, “Mens är något smutsigt, flickor som har det måste isoleras från andra” och “Flickor är svagare när de har mens” är bara några av de myter som många lever efter.

Brist på kunskap gör att myterna är svåra att slå hål på. UNICEF arbetar för att bryta tystnaden och förinta myter och tabun genom att utbilda både flickor och pojkar om mens.

un0214881.jpg
Flickor i Jharkhand, Indien, deltar i undervisning om mens och hygien. Att bryta tystnaden kring mens hjälper många flickor att dels förstå sig på sina egna kroppar, och ger dem även kunskapen och modet att våga fortsätta gå till skolan fast de har mens. Foto: © UNICEF/Vishwanathan

Mensen tar inte paus när samhället vänds upp och ner

I katastrofer och kriser, som exempelvis rådande coronapandemi, blir det ännu svårare för flickor och kvinnor i fattiga områden att hantera sin mens på ett värdigt och hälsosamt sätt. Pandemin ökar sårbarheten hos människor som redan lever i extrem fattigdom och krisdrabbade områden. Lockdowns och stängda gränser gör det också ännu svårare att få tillgång till mensskydd.

Vad gör UNICEF?

Att kämpa för flickors och kvinnors rättigheter hör till UNICEFs allra viktigaste uppgifter.

  • Vi bidrar med forskning och utbildning för att hjälpa samhällen och regeringar att informera om mens och bryta tabun.

  • Förra året förbättrade vi 20 495 skolor i 67 länder, för att underlätta för flickor som har mens och öka möjligheterna att de stannar i skolan.

  • Vi delar ut hygienprodukter som tvättbara bindor till flickor i utsatta och krisdrabbade områden.

I vår gåvoshop hittar du nu två nya paket med fokus på flickors rättigheter. Köp Skolpaket för en flicka , eller Tvättbara bindor , så är du med och ser till att fler flickor i utsatta situationer får en möjlighet att fortsätta sin skolgång och leva sina liv som vanligt, även när de har mens:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

tindra-scaled.jpeg
Sverige

Idag på Världsvattendagen vill vi lyfta ett fantastiskt initiativ som kommer att förändra livet för många barn. Tindra Valfridsson, 13 år, har alltid gillat att måla. När en av hennes tavlor nyligen auktionerades ut, ville konstnären skänka pengarna till UNICEF Sveriges arbete för rent vatten.