Default hero image

Brist på rent vatten största

problemet i södra Libanon

Stora delar av vatten- och avloppssystemen i södra Libanon förstördes under det månadslånga kriget. UNICEF bedömer i dagsläget att tillgång till rent vatten och hygienisk sanitet är den största utmaningen i den humanitära insatsen i södra Libanon.

Skribent |

Publicerad |

2006 08 22

Uppdaterad |

2006 08 22

Brist på rent vatten största problemet i södra Libanon

“, säger UNICEFs vatten- och sanitetsexpert Branislav Jekic.

När UNICEFs personal nyligen besökte tolv krigsdrabbade byar visade sig vattenledningssystemen i tio av dem vara helt eller till stor del förstörda.

“, säger Jekic, som menar att den akuta bristen på rent vatten är ett hinder för återuppbyggnaden i södra Libanon.

“, säger Jekic.

Hjälp barnen få rent vatten och annan livsviktig hjälp! Ge en gåva här »

Olika insatser

Även bedömningar i andra byar har skadorna på vatten- och avloppsledningar visat sig vara omfattande. I Tyre har vatten- och sanitetssystemen skadats i 42 av 70 byar.

För att hjälpa de drabbade har UNICEF inledningsvis ökat distributionen av buteljerat dricksvatten. Över 250 000 liter buteljerat vatten har hittills sänts till de värst drabbade områdena. Varje vecka distribueras 50 000 liter dricksvatten till södra Libanon med lastbilar. Denna volym ska mer än fördubblas inför kommande helg.

30 000 kubikmeter vatten

Som komplement till buteljerat vatten installerar man allt fler stora vattentankar. I veckan levereras 40 vattenbehållare med en kapacitet på 5 000 liter vardera, till flera byar på gränsen till Israel.

Två stycken 45 000-literstankar från organisationen Oxfam levereras till Al Khiam-distriktet.

UNICEF samarbetar med Libanons fyra vattenmyndigheter, inte minst i planerna för långsiktig rehabilitering av vatten- och avloppssystemen.

UNICEF ska bland annat också bidra med generatorer till vattenpumpar, diesel och reparationer. UNICEFs insatser kommer totalt att resultera i 30 000 kubikmeter dricksvatten per dag.

UNICEFs insatser hittills

UNICEFs insatser fokuseras fortfarande på akut hjälp till drabbade och så kommer det att vara de närmaste veckorna. Samtidigt bedömer vår personal på plats behoven av hjälp på lite längre sikt.

Sedan Libanon-konflikten bröt ut har UNICEF försett drabbade med följande förnödenheter:

 • 51 vattentankar á 5 000 liter till flyktingläger i Beirut, Aley, Metn och Chouf.

 • Över 1 miljon liter dricksvatten per vecka till flyktingläger i Beirut och Metn.

 • 284 800 liter buteljerat vatten till byar i södra Libanon.

 • 385 utrustning för att hämta och rena vatten

 • 3 150 förpackningar med vattenreningstabletter

 • Medicin till runt 70 000 personer

 • 16 500 barn har vaccinerats mot mässlingen

 • Över 9 000 barn har fått A-vitamintillskott och vaccinerats mot polio

 • Informationskampanj har genomförts om farorna med ammunition som inte exploderat (flygblad, budskap för radio och tv

 • 27 840 tvålar har distribuerats

 • 279 000 blöjor har distribuerats

 • 370 lek- och sportutrustning (med bla fotbollar)

Men, mer hjälp behövs. Hjälp barnen i Libanon nu! Skänk en gåva här »

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

tindra-scaled.jpeg
Sverige

Idag på Världsvattendagen vill vi lyfta ett fantastiskt initiativ som kommer att förändra livet för många barn. Tindra Valfridsson, 13 år, har alltid gillat att måla. När en av hennes tavlor nyligen auktionerades ut, ville konstnären skänka pengarna till UNICEF Sveriges arbete för rent vatten.