Default hero image

20 maj bröt striderna ut i det palestinska flyktinglägret Nahr El Bared nära Tripoli i norra Libanon och studierna avbröts för de ungdomar som tvingades fly. Striderna fortsätter men med UNICEF:s insatser kan palestinska ungdomar återvända till skolan.

Skribent |

Publicerad |

2007 06 07

Uppdaterad |

2007 06 07

UNICEF hjälper palestinska flyktingungdomars fortsatta skolgång

21 000 människor beräknas ha flytt striderna i Nahr El Bared och majoriteten av dessa bor nu i det närliggande flyktinglägret Beddawi. Skolverksamheten i Beddawi upphörde för att skolor skulle kunna användas som provisoriska bostäder för flyktingarna. Som en följd av detta har ungdomarna gått miste om nästan två veckors skolundervisning, just under den period av det akademiska skolåret då ungdomar i 14-18 års ålder måste förbereda sig för de obligatoriska slutproven. Slutproven är av avgörande betydelse för ungdomarnas möjlighet till högre studier.

Skolbussar

UNICEF har tillsammans med FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) ordnat skolbussar för att de palestinska ungdomarna ska kunna fortsätta med sin skolgång. Bussarna transporterar uppskattningsvis 1000 ungdomar och lärare från flyktinglägret Beddawi till UNRWA:s skolor i Tripoli regionen. Lördagen den 2 juni kunde ungdomarna återuppta sina studier.

Eleverna arbetar hårt

Fitnat, en av de studenter som förbereder sig för slutproven, berättar att hon och hennes kamrater är glada över att kunna återvända till skolan eftersom skolan är deras enda möjlighet till en bättre framtid. Hanan, som flydde striderna i Nahr El Bared, säger att det kändes svårt att lämna hemmet bara tre veckor innan slutproven men att alla nu kommer att studera hårt för att klara dem.

Aktiviteter viktigt

Att ungdomarna kan återvända till skolan är inte enbart av akademisk betydelse utan även av stor vikt för ungdomarnas välmående. Skolan gör att ungdomarnas splittrade liv återfår en del av sin normala gång med normala rutiner. För att normalisera livet för de yngre barnen arbetar UNICEF tillsammans med samarbetspartners för att få igång aktiviteter för barnen liksom psykosocialt stöd. Möjlighet till rekreation har ordnats till 3000 barn och mer än 100 palestinska ungdomar har fått lära sig att hålla i lekar och olika aktiviteter med sina yngre kamrater.

UNICEF delar ut förnödenheter

UNICEF i Libanon fortsätter att dela ut förnödenheter i norra Libanon. I samarbete med UNRWA följer UNICEF även krissituationen i det palestinska flyktinglägret Ain al-Hilweh i södra Libanon, varifrån tusentals civila har varit tvungna att fly på grund av konflikter som brutit ut.

UNICEF arbetar för att barns säkerhet och tillgång till hjälp ska vara första prioritet i alla konflikter.

UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Hjälp barn som drabbas av katastrofer. Ge en gåva här »

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.